Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Léčivé vody se zajímavými názvy

Jak všichni jistě víme, voda je nejen chemická sloučenina jedné molekuly kyslíku a dvou molekul vodíku, ale zároveň také komplex ve vodě rozpuštěných plynů a rozpuštěných a nerozpuštěných organických a anorganických látek. Její složení závisí na složení podloží a koloběhu samotné vody v přírodě, takže můžeme říci, že složení vody se na mnoha místech zeměkoule naprosto liší. Voda má mnoho podob a všechny živé organismy se bez vody neobejdou více než několik dní. Najdeme ji v podobě ledu, vodní páry, ale nejčastěji ji známe jako kapalinu. A právě jako kapalina, kterou přijímá člověk v podobě nápoje, nás voda zajímá. Na trhu je nepřeberné množství nápojů, kterých je voda nezbytnou součástí. Zajímala nás voda se zajímavými a neobvyklými přídavnými jmény jako např. magnetizovaná, pí-voda, diamantová, levitovaná nebo živá a mrtvá voda. Někteří už tyto druhy vod znají dávno, nicméně početná skupina lidí tyto názvy může slyšet úplně poprvé. Už jste o takových vodách slyšeli právě vy?

 

Pí-voda

Pí-voda má pročišťovat, regenerovat, upravovat váhu směrem nahoru nebo dolů, navodit optimální pitný režim, upravit vylučování, podporovat čištění zánětů a krve atp. tím, že je v ní obsaženo dvojmocné a trojmocné železo. Pí-voda by měla obsahovat malé klastry molekul, které pomohou lépe aktivovat energii a předat ji buňkám živých organismů, na rozdíl od klasické pitné vody z vodovodu. Jaké bylo zjištění Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který si provedl vlastní měření, se můžete dočíst ZDE. Možná po přečtení všech informací vyvstane několik otázek.

Magnetizovaná voda

Opět jedna z informací staršího data, nicméně ještě stále existuje vysoké procento lidí, kteří se s tímto termínem nikdy nesetkali podobně jako s termínem pí-voda. Je velmi dobře známa terapie magnetickým pulzním polem a taktéž pojem diagmanetismus je u vody znám už dlouhá léta. Při výzkumech využití magnetizované vody však jediné, co bylo pozorováno, bylo pouhé změkčení velmi tvrdé vody (tedy odbourání vodního kamene). Samotná konzumace magnetizované vody má pomoci zvyšovat vyšší odolnost organismu proti infekci, pomoci zklidnit nervový systém nebo mít např. detoxikační účinky atp. Jaké je opět stanovisko SZÚ, se můžete dočíst ZDE. Svůj postoj zaujala také WHO (Světová zdravotnická organizace), která dlouhodobou konzumaci magnetizované vody nedoporučuje z důvodu nedostatku údajů o pozitivním či negativním dopadu na lidské zdraví.

Diamantová voda

Diamantová voda má otevírat cestu k dalšímu poznání a reagovat na přání a úmysly toho, kdo ji používá nebo by měla detoxikovat lidský organismus od škodlivých látek či mnohé další. Diamantová voda vznikla pomocí přístroje DNS 850 a je založena na principu zrychlené vibrační frekvence. Navíc, v takové vodě má být zahrnuta nejen hudba, ale také jakési číselné kódy. Je tato voda pouze výklad bujné fantazie vynálezce nebo má diamantová voda opravdu léčivé vlastnosti?

Levitovaná voda

Slovo levitovaná pochází z latiny (Levitas=lehký), tedy opak gravitace.  Taková voda je obohacena v levitačním přístroji volným kyslíkem a má vykazovat detoxikační schopnost na lidský organismus a podporovat životní vitalitu. Na levitovanou vodu nesmí působit žádné elektromagnetické síly, na rozdíl od vody magnetizované. Co si tedy vybrat? Magnetizovanou vodu nebo spíše levitovanou?

Granderova voda

Granderova voda, působící na principu přenosu přírodních informací vyššího řádu, se má snažit o nastolení původní rovnováhy v organismu. Granderův efekt má za úkol změnit mikrobiologický svět ve vodě. Granderova voda má pomáhat odstraňovat alergie při bodnutí hmyzem, revmatické obtíže, odstraňovat akné, deprese, astma atp. Zkrátka budeme-li mít k této vodě pozitivní vztah, taková voda nám prokáže doposud nevídanou službu. Vyrábí ji přístroj zvaný revitalizátor vody Grander W 101 a jedna láhev Granderovy vody stojí 327,- Kč.

Živá a mrtvá voda

Možná někdo namítne: “Tak teď už jsem asi opravdu v pohádce“. Opak je však pravda. Mrtvá (okyselená) voda a živá (alkalická) voda skutečně existují. K jejímu okyselení dochází v přístroji za pomoci chlornanu sodného a k její alkalizaci dochází pomocí hydroxidu sodného (louhu). Přístroj pracuje na principu elektrolýzy za použití stejnosměrného elektrického proudu, což všichni známe již ze základní školy. Takové vodě se pak připisují léčivé vlastnosti v důsledku změny velikosti klastrů vody nebo zkrátka jen odlišnou reakcí běžné vody z vodovodních kohoutků. Dali byste přednost alkalizaci louhem nebo byste raději využili natriumbikarbonát (jedlou sodu) či jiný přírodní alkalizační produkt při překyseleném organismu?

Které vodě dát přednost?

Z výše uvedeného vyplývá, že jakákoli výše uvedená voda je mnohem lepší než obyčejná voda z vodovodu!? Principy a účinky výše uvedených vod jsou prezentovány z hlediska fyziky a chemie vskutku skvěle. Z odborného hlediska však vyvstane nad celou řadou informací o těchto typech vod spíše otázka, zda výše uvedené léčivé účinky těchto vod nejsou jen otázkou sugesce člověka, psychologie a podvědomě podsouvané víry v cosi, co může poskytnout naději. Ovšem pravdou bylo, je a bude, že narušená psychická pohoda člověka je příčinou mnoha nemocí, a proto se mnohým může stát, že při konzumaci výše uvedených vod mohou pociťovat pomalé ústupy svých chorob. Pokud jsou tito lidé s podivnými názvy a ještě prapodivnějšími účinky těchto vod na své zdraví spokojeni, rozhodně jim přejeme nadále stálé a pevné zdraví. Ani voda z vodovodu není na všech místech naší republiky stejná i přesto, že dochází k jejímu odkyselování, zbavuje se radonu nebo dusíkatých sloučenin pro její zdravotní nezávadnost, zkrátka jsou používány technologie pro její název – pitná voda. Co si tedy raději pro pravidelnou konzumaci vybrat? Vodu z vodovodu nebo vodu s podivnými přídavnými jmény? Jedno bychom si však všichni měli uvědomit, že voda je velmi cenná tekutina pro vše živé na této planetě a neměla by se stávat předmětem hazardu, šarlatánství a výdělečné činnosti či podnikatelských podvodů na neštěstí druhých.

Má-li někdo osobní zkušenosti s těmito typy vod, může se s námi o ně podělit na Facebooku.

Zdroj: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/komentar-nrc-pro-pitnou-vodu-k-pi-vode-a-jeji-distribuci?highlightWords=p%C3%AD-voda

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-nrc-pro-pitnou-vodu?highlightWords=magnetick%C3%A1+voda

2. 8. 2012


contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com