Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Význam slova droga

Když se řekne slovo droga, mnozí z nás si vybaví omamné látky, které jsou zakázány. Pod pojmem droga se však skrývá mnoho významů a známe mnoho definic. V samém základě jsou drogou v podstatě všechny suroviny rostlinného i živočišného původu, ze kterých můžeme připravit léčivý přípravek. Záleží ovšem na mnoha faktorech a ten nejzákladnější je samotná příprava. Jen správně připravená substance rostlinného nebo živočišného původu přináší ten správný účinek – účinek léčivý. Nesprávnou přípravou se vlastnosti drog  nohonásobně mění a účinky mohou být opačného charakteru. Z toho jednoznačně vyplývá, že droga je léčivo, na rozdíl od omamné látky, která bývá často s tímto pojmem zaměňována. Mnoho lidí nemá vůbec žádný zájem na tom, aby si pomocí „drog“ zlepšili svoji náladu nebo dokonce přešli do jakéhosi stavu euforie. Zřejmě dosud nejnebezpečnější omamnou drogou je kokainovník pravý (Erythroxylum coca). Ovšem domorodým obyvatelům sloužil jako léčivá rostlina. Vlivem nástupu civilizace a za účelem zisku se z něho stala nebezpečná a zakázaná omamná látka, se kterou svádí boj orgány státní správy dodnes po celém světě. Toto téma však velmi početnou skupinu lidí vůbec nezajímá a jsou zcela jistě jeho odpůrci! V důsledku nemocí se jen snaží mnozí najít „něco“, co by jim pomohlo jejich zdravotní potíže zmírnit nebo dokonce vyléčit. Mnoho lidí také nemá zájem o klasické léky, které sice pomáhají, ale četná skupina z nich má na druhou stranu negativní vliv na organismus jinak a jinde, a tak se v tom začarovaném kruhu pohybují stále dokola. Zajímají nás drogy jako léčivo. Pojem sušená droga je správné označení pro sušené léčivé rostliny. Čerstvé rostliny jsou na tom o něco lépe, protože účinné látky jsou v čerstvých rostlinách v nezměněné podobě a vlivem sušících procesů dochází k jejich částečnému ničení. Záleží hodně na tom, jestli je rostlina sušená v sušičkách nebo jen tak na slunci. Z některých rostlin se využívají pouze jejich části, jiné se pro léčebné účely rostliny využívají celé, včetně kořenových systémů, neboť samotná rhizosféra má na kvalitu a obsah látek v rostlině velký význam. Drogou tedy jsou všechny upravované i neupravované části rostlin, ale i produkty živočichů (hadí jed), ze kterých se vyrábí léčivé přípravky. Mezi jednotlivými drogami existuje vzájemná synergie. Tento pojem je zdůrazňován zejména v oboru toxikologie, neboť účinky dvou a více agens najednou mohou organismu také navodit synergický efekt. V některých případech prospěšný, ovšem někdy naopak, a to nebezpečný. Z tohoto důvodu je třeba také rozlišovat, jakou část rostliny konzumujeme, neboť obsahované látky nejsou v celé rostlině zastoupeny ve stejných koncentracích rovnoměrně. Někdy je obsah látky vyšší v kořenu rostliny, někde v listech a někde v samotném květu. Sklízíme nať, kořen, kůru, květ, plod i semena. Z tohoto důvodu se drogy nejčastěji rozdělují. Jedná se o systém organografický. Máme i další systémy jako např. farmakochemický (obsah hlavních účinných látek v rostlině) nebo farmakodynamický (vliv drogy na zdraví člověka). Organografický systém je srozumitelný pro běžného čtenáře, ovšem postrádá přehled o obsažené látce v droze. Farmakodynamický se doplňuje s farmakochemickým systémem, avšak vysoká rozmanitost látek v rostlině není naprosto jednoznačná, a tedy ani zde nelze drogy zařadit do jednotlivých skupin. Jedno moudré rčení říká: „Není na světě bylina, aby na něco nebyla“. U mnoha rostlin jsou nám jejich léčivé účinky známy, avšak celá řada z nich stále ještě nebyla ani objevena. Dalo by se říci, že ještě ani dnes s přesností nevíme, proč látky, které rostlina obsahuje, produkuje. Jak je vlastně využívá pro sebe? Rostliny obsahují nejen sobě, ale i lidskému organismu mnoho prospěšných a léčivých látek. Nejznámější jsou alkaloidy a glykosidy.

Alkaloidy

Alkaloidy mají mnoho pro i proti. Název alkaloidy získaly proto, že jsou slabě alkalické. Všeobecně jsou to dusíkaté sloučeniny, u kterých malé dávky mohou mít léčivý účinek nebo při větší dávce jsou pro organismus prudký jed. Takovými asi nejznámějšími alkaloidy jsou dnes již běžně užívaný KOFEIN , nikotin nebo v lékařství
využívaný atropin (z rulíku zlomocného). Alkaloidy všeobecně vznikají v rostlinách při metabolismu aminokyselin a aldehydů. Jedná se o tuhé hořké látky, které jsou dobře rozpustné v alkoholech, ale nikoli ve vodě. Pro tyto jejich vlastnosti je rostlina využívá na svoji obranu. Jejich obsah v rostlině je závislý na vývojovém stádiu rostliny, půdních a klimatických podmínkách. Alkaloidy se rozdělují do několika skupin: tropanové (již výše zmíněná koka), indolové (paličkovice nachová, obsažena v námelu obilnin), izochinolinové (opium z máku setého) a mnoho dalších. Ve své podstatě by se dalo říci, že zacházení s alkaloidy patří vysloveně do rukou odborníků! O jejich toxicitě není pochyb, avšak ve správných rukou a při užití správné dávky mohou být některé tyto látky obrovským přínosem pro zdraví člověka. Pokud jsou alkaloidy obsaženy v produktech volně prodejných, o jejich certifikátech, kvalitě a původu dokladovaném od výrobce či dovozce by žádný zákazník neměl mít pochyb. Jejich užívání je stejně nebezpečné, jako kdybyste řídili auto a nevlastnili řidičský průkaz. Taky je to možné, ale……! Toxikologie a ekotoxikologie jsou jedny z velmi zajímavých přírodních věd. Ti, kteří tyto obory opravdu bezpečně ovládají, mají v ruce nástroj vskutku jedinečný.

Uňa de gato kočičí dráp

Glykosidy

Glykosidy jsou deriváty sacharidů a podléhají hydrolýze (štěpí se na cukr a necukernou složku). Na jejich štěpení se podílí různé faktory, které nejsou vždy u všech glykosidů stejné (enzymy nebo teplota). Všechny z nich obsahují základní prvky - kyslík, vodík, uhlík a mnoho z nich i další prvky. Jejich názvů je opravdu mnoho a jsou tvořeny dle typu aglykonu (necukerná složka po hydrolýze glykosidů). V rostlinách a volné přírodě jsou zastoupeny ve velmi početném množství. Nejčastěji se v současné době setkáváme s pojmem flavonoidové glykosidy. Pro jejich reakci s volnými radikály jsou jim přisuzovány antioxidační vlastnosti. Velký význam uplatňují také při léčbě cévních potíží. Na trhu je mnoho produktů s obsahem flavonoidů a flavonoidových glykosidů. Nejsou to však látky pro organismus nezbytné, plní spíše roli prevence. V každém případě je však prevence vždy na prvním místě před následnou léčbou.

Z výše uvedeného vyplývá, že pojem droga zní sice trochu hrůzostrašně, nicméně je to pojem zcela běžný pro SUŠENÉ LÉČIVÉ ROSTLINY . Takže pokud se při svém čtení či hovoru setkáte s tímto pojmem, nemusíte mít hned žádné obavy z toho, že by se mělo jednat o látku omamnou a návykovou. Příroda nám jednoduše poskytuje naprosto vše. To dobré, ale i to špatné. Na nás zůstává, co si vybereme.

14.6.2011

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com