Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Domácí lékárnička - pořádek a likvidace prošlých léků

Vzestup chemicky připravených přípravků zasahuje do všech průmyslových odvětví. Setkáme se s nimi nejen např. ve strojírenském, elektrotechnickém, oděvním, obuvnickém, papírenském průmyslu, ale i v zemědělství nebo v průmyslu potravinářském či farmaceutickém. A právě farmaceutický průmysl zaznamenává raketový vzestup již mnoho desítek let. Obrovská množství léků, která se prodávají po celém světě, už mnoho lidí užívá nikoli k léčbě, ale k prevenci před nemocí. Vyrábí se tato obrovská množství léků pro svůj léčebný účinek na nemoci nebo spíše pro miliardový zisk z jejich prodeje? Farmaceutický průmysl potřebuje stále více výrobních linek a příjem pracovních sil, na rozdíl od jiných odvětví, ve kterých lidé nemají práci a na drahé výrobní technologie nemají dostatek finančních prostředků.

Jakmile klesnou teploty pod 10°C už se miliardám lidí podvědomě podsouvají formou drahých reklam ucpané nosy, chřipka, bolesti v krku, zbytečná očkování nebo stres a deprese.  Do této reklamní kampaně jsou vtaženi také lékaři, kteří jsou mnohdy pod tlakem nuceni propagovat léky nebo očkovací látky a šířit jejich používání mezi veřejnost. Přinesou však tyto syntetické léky opravdu léčbu nemocných lidí anebo je to jen mocná zbraň pro potlačování imunitního systému člověka tak, aby byl nucen konzumovat léků stále více a více. Početná většina léků má totiž mnoho vedlejších účinků. Je to záměr, aby začarovaný kruh nemocí nikdy neskončil, ale naopak na sebe jednotlivé nemoci navazovali anebo v 21. století lidé skutečně neumějí vyrobit lék na čisté přírodní bázi, bez přídatných chemických aditiv a vedlejších účinků? Věřit v uzdravení za pomoci přídavku chemických látek je opravdu velmi naivní a přinejmenším podivné.

Co máte ve své domácí lékárničce?

S nástupem chladnějšího počasí jsme ze všech stran vybízeni k nákupu léků, čímž se naše domácí lékárnička může plnit dalšími synteticky připravovanými směsmi. Naše domácí lékárničky se plní dalšími prášky, sirupy, spreji, roztoky, kapkami, mastmi a mnohými dalšími léky, většinou s přídavky syntetických látek např. chemických konzervantů, stabilizátorů nebo umělých barviv. Co doma můžeme běžně ve své lékárničce za léky objevit?

-          Léky proti bolestem

-          Prášky na spaní

-          Kapky na rýmu a kašel

-          Prášky na deprese a stres

-          Roztoky, spreje proti alergiím

-          Antikoncepce

-          Projímadla

Nejčastější vedlejší účinky léků

Kombinace různých druhů léků (xenobiotik) a jejich příjem do organismu způsobuje mnoho vedlejších účinků. Jejich vzájemná interakce mezi sebou dává za příčinu vznik dalších látek, které způsobují další a další „tiché“ potíže, které se mohou projevit až za několik let. O jaké nejčastěji diskutované vedlejší účinky se jedná?

-          Překyselený žaludek

-          Trombózy, potíže se srdcem a mozkové mrtvice

-          Návykovost

-          Ospalost, nevolnost, třes, zvracení, křeče

-          Poruchy vidění

-          Choroby ledvin a jater

-          Zhoršená svalová pohyblivost

-          Řídnutí kostí (osteoporóza)

-          Otoky končetin, obličeje a vyrážky (alergie)

-          Vzájemná reakce s jinými léky např. sedativy, hypnotiky, alkoholem atd.

Projevit se mohou ihned po podání léku, avšak někdy i po několika letech užívání. Při opakovaném příjmu nežádoucí účinky spíše očekávejme. Příkladem, kdy se u léků projevuje jejich vedlejší účinek, mohou být např. masivně předepisované léky na tlak. Řekneme si, že jsou to jen obyčejné prášky na tlak, ale ono jde o blokátory vápenných kanálků, z jejichž chronického užívání např. 10-20 let může vzniknout až silná osteoporóza. Jde o léky, které zabraňují usazeninám na cévách, aby nedocházelo k jejich ucpání a byly dobře průchodné, ředí se krev. Je to podobné jako kamenec v čajové konvici. Vápník se díky těmto práškům nevstřebává a vylučuje ven z těla. Na jednu stranu tyto léky léčí, na druhou stranu způsobují další onemocnění.

Opakem je např. antikoncepce, při jejíž chronickém užívání může vzniknout trombóza. Antikoncepce je velmi rozšířena a její konzumace probíhá u miliónů žen po mnoho let. Pokud se trombóza postupem času projeví, předepíší se následně léky na ředění krve a už jsme v začarovaném kruhu vedlejších účinků léků až po uši. U žen je % osteoporózy vyšší než u mužů.

Dodávání vápníku zpět do organismu při užívání blokátorů vápenných kanálků vypadá tedy jako prapodivná rada. Nákupem mléčných výrobků či dalších doplňků stravy s obsahem vápníku nám řídne pouze obsah peněženky a vápník v organismu stále nikde. Navíc mléčné výrobky nejsou v dospělosti vůbec doporučovány, pro jejich zvyšování zahlenění organismu, ne-li nežádoucí reakci na mléčný kasein nebo intoleranci laktózy. Dnes spíše mnozí dospělí lidé vyhledávají mléčné výrobky bez obsahu laktózy. Mléčné výrobky spíše lidem chutnají. 

Pořádek v domácí lékárně

Ať je jakékoli roční období, kontrola domácí lékárny je vždy důležitá. V mnoha domácnostech se skladují nepotřebné léky, které nám v domácí lékárně mohou zůstat zapomenuty i několik let. Nikomu z nás by se nemělo stát, že po několika letech objeví lék s prošlým datem spotřeby či minimální trvanlivosti až např. 3 roky. Nezapomínejme, že tato forma léku se pro nás může stát doslova jedem! Prošlé léky proti rýmě, proti bolestem nebo uklidňující prostředky mohou způsobovat po požití četné otravy organismu. Mnohé z léků jsou velmi často dostupné bez lékařského předpisu, a tak se mohou doma hromadit na mnoha místech. Tento moderní způsob nákupu a skladování léků s chemickými aditivy přispívá nejen k velmi snadnému výdělku výrobců léků, ale také k lékové závislosti a především doslova likvidaci peněz z naší peněženky. Nákupy léků s přídavkem chemických aditiv a následná samoléčba znamená spíše naší nerozvážnost. Některé nové léky (mnohokrát např. už v pořadí  XXX-tý lék na rýmu či kašel) sice mohou být prospěšnější než předešlá řada, ale spíše rychlejší zlepšení nemoci po jejich aplikaci neočekávejme. Ne nadarmo se už léta říká, že léčená rýma trvá 7 dní a neléčená rýma týden. Udělejme si spíše čas na likvidaci prošlých a nepotřebných léků v naší domácí lékárničce a oživme ji naopak přírodními preparáty.

Likvidace prošlých léků

Likvidace prošlých nebo nepotřebných léků z domácností je celosvětový problém. Synteticky připravované léky obsahují chemická aditiva, která reagují v životním prostředí s dalšími látkami a vznikají tak často sloučeniny s jiným a dalším negativním dopadem na lidské zdraví a společné životní prostředí. Jako velký problém se jeví splachování nepotřebných léků do toalet. Z tohoto důvodu se žádné léky sypat či vylévat do toalet nesmí! Obrovská množství léků, které lidé často zbytečně a preventivně užívají, odchází ve formě výkalů přímo do městské kanalizace a dále na čistírnu odpadních vod (ČOV). Budeme-li nepotřebné a prošlé léky likvidovat do odpadkových košů nebo vylévat či vysypávat do toalet, výrazně tím zhoršíme nejen práci lidem pracujícím v odpadovém hospodářství, ale přispíváme tímto způsobem zároveň také vstupem těchto jedů zpět do životního prostředí. Odpadní vodě z toalet se říká „černá voda“, která odchází na ČOV, odtud po vyčistění teče zpět do řek a přebytečný kal se dále zpracovává buď na výrobu bioplynu anebo po důkladném laboratorním měření může být zapracován jako hnojivo zpět do půdy. A právě pro jeho aplikaci na půdu a vrácení živin zpět do životního prostředí, které se v kalech také vyskytují, bychom měli o likvidaci léků do toalet popřemýšlet, neboť většinou tyto synteticky připravené látky čistírna odpadních vod nezlikviduje. Obrovský problém jsou nejen léky, ale zejména užívání hormonálních přípravků. Pokud si tento koloběh všichni uvědomíme, zcela jistě prošlé léky nebudeme likvidovat do toalet, ale odneseme je do nejbližší lékárny. Odpady ze zdravotnictví mají své specifické postupy a procesy. Jsou likvidovány tak, aby právě přirozený ekosystém vod a půdy nenarušovaly, protože jejich detekce a likvidace na ČOV je velmi obtížná.

Alternativních léků jsou stovky i tisíce

Správnou likvidací zbytečných a prošlých léků ve své domácí lékárničce uděláme první krok směrem ke svému zdraví. Promysleme si proto pečlivě, čím svou domácí lékárničku opět naplníme a do jakých přípravků investujeme své peníze. Hledejme alternativy syntetických, drahých a patentovaných léků a nezapomínejme, že u pokladny vytahujeme peněženku z kapsy jenom a jenom my. Nikdo jiný náš nákup do naší domácí lékárny za nás nezaplatí.

31.10.2012

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com