Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro oeten deva ve venkovnch prostorch -> Zkladn prava (venkovn oleje, barvy a mdla na devo)

Woca - exterirov olej na devn terasy,fasdy a zahradn nbytek barva bangkirai 3 litry 

Vae cena: K s DPH
Bn cena:1 950,00 K
Uette - sleva:28.21% / 550,00 K
Dostupnost:skladem
Mnostv:

Woca - exterirov olej na devn terasy ,fasdy a zahradn nbytek barva bangkirai 3 litry

AKCE!! VHODN BALEN 3 L 

Tato akce se vztahuje na varianty prodn, teak a bangkirai.

 

- na vodn bzi
- poskytuje odolnou plochu
- vynikajc ochrana ped UV zenm
- zabrauje tvorb plsn a hub
- vhodn pro devn terasy, devn zahradn nbytek, devn obloen apod.
- rychleschnouc
- pro konenou pravu venkovnch devnch ploch olejovnm
- vydatnost 12-15 m2/litr

Exterirov olej je uren k finlnmu oeten a drb venkovnch devnch podlah. Zvyuje odolnost povrchu deva vi ulpvn neistot a negativnmu psoben vlhkosti. Vyplnn pr povrchu deva olejem, umocuje estetick dojem tohoto klasickho materilu (prokresluje texturu deva) a in jej uivatelsky velmi pjemnm. Dodv se v nkolika prodnch odstnech. Vechny varianty (vetn Natural) disponuj UV-ochranou.

Varianty: Olej je standardn k dispozici v plechovch obalech o objemu 2,5 l.

vzornik

Nad: ttec, vleek nebo apliktor exterirovho oleje, bavlnn hadr, ppadn brusn papr

Jak sprvn aplikovat?

1) Olej aplikujte na nov a ist devo, jet ped pouvnm podlahy. Pokud je podlaha ped aplikac pouvna, je nutno ped zapoetm olejovn povrch dkladn mechanicky oistit. Star podlahy je vhodn ped aplikac oleje istit pomoc ppravku Exterirov isti a ponechat cca 24 hodin vyschnout. Vdy je nutno zajistit, aby devina byla ist a such (do 20% vlhkosti). Pokud je to nezbytn, lehce pebruste devn vlkna jemnm brusnm paprem. Aplikace v exteriru neprovdjte za det, relativn vlhkost vzduchu nesm peshnout 80%. Vyhnte se pmmu slunenmu zen a vysok teplot.
2) Ped aplikac olej dkladn protepejte. Aplikujte rovnomrn ttcem nebo exterirovm apliktorem. Prvn nnos provdjte pnm ntrem. Pebyten (nevskl) olej z povrchu rovn plochy, ale i ze spoj a drek setete bavlnnm hadrem nebo istm ttcem, nejpozdji do 20 min. Pokud se povrch jev jako nenasycen, opakujte ntr. Dle klimatickch podmnek a teploty dojde bhem 24 - 48 hodin k plnmu vytvrzen. V tto dob zamezte povrchu deva styku s vodou.

Upozornn!

Riziko samovzncen: pro zamezen rizika samovzncen je nezbytn aby olejem kontaminovan hadry byly namoeny vodou a nsledn uloeny do uzaven plechovky.

 

Vrobky pro pi o devo WOCA se zkou v laboratoch v stavu pro stavebn biologii v Rosenheimu (IBR), kter je doporuil z hlediska ekologie bydlen. Ovuje se inek na lidsk zdrav a na ivotn prosted pomoc vrobnch proces a vrobk, kter se pouvaj ke stavb, zaizovn a bydlen.

Spolenost WoodCare Denmark je cerfifikovna podle nsledujcch standard:

ISO 9001: 2000 Mezinrodn standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinrodn standard pro systm environmentlnho managementu

Systm kvality a zen vliv na ivotn prosted zajiuje, e prodej, nkup a vvoj vrobk i vroba probhaj podle stanovench postup a instrukc, kter jsou znmy vem pracovnkm. ISO 9001 zajiuje, e je splnna stanoven kvalita postup i vrobk, a tak vznikaj vrobky stejnorod kvality. ISO 14001 zohleduje vechny aspekty ivotnho prosted jak ve vbru surovin, v internm ivotnm prosted, tak i pi manipulaci s odpadem.

U vrobku byla testovna migrace kov (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzork podle normy EN 71 1995 Bezpenost hraek st 3: Migrace uritch prvk. Nebyla zjitna dn migrace uvedench kov nad hranic rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Vechny vrobky pro interiry jsou tedy vhodn pro dtsk hraky.

Zkuebn norma DIN 53160 - Podle vsledk zkouek nevykzaly zkuebn psy nanesen na rzn devn povrchy dn viditeln zabarven. Jsou tedy stlobarevn i pi psoben potu a slin.

Vechny produkty WOCA Denmark spluj smrnice EU stanovujc limity pro emise VOC (tkav organick ltky).« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com