Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

Mosk houby, lufa, pemza, sl z Mrtvho moe - regenerace a peeling -> SM SYSTEM - cviebn lano (bolesti zad, krn pt, skoliza, kyeln kloub, hlezen kloub)

Cviebn lano pro rehabilitan cvien (SM SYSTEM)  

Cena: K s DPH
Mnostv skladem:3
Mnostv:

Cviebn lano pro rehabilitan cvien (SM SYSTEM)

Dochzte na rehabilitan cvien pro bolesti zad nebo krn ptee, kde pracujete s cviebnm lanem? Uvaovali jste o tom, e byste mli rdi toto lano tak u sebe doma, abyste mohli nauen cviky procviovat? Cviebn lano je vhodn pro vechny ty, co maj sedav zamstnn, trv asto svou pracovn dobu u potae (zejmna dti) nebo tak asto sed za volantem. 

Jednotn metodick postup v lb, rekondici, regeneraci i ve sportu.

Cvien SMS m stejn zsady pi uplatnn v lb, rekondici, regeneraci i ve sportu. SMS je jedin pohybov program, kter na stejnm zkladu nemocnho sportovce vyl i dovede k dobrmu sportovnmu vkonu.

Cvime pomalu, malou silou

Hlavn zsady cvien. Cvime vestoje i vsed (jsou mon rzn varianty jednotlivch cvik), stdme aktivaci s relaxac, pohyb sprvn koordinujeme, pouvme mal sly, pohyb provdme v maximlnm rozsahu, cvime pomalu, cvime cel tlo najednou, cvime nejdve jednoduch cviky a sloitj cviky provdme a po zvldnut cvik zkladnch, neustle kontrolujeme sprvn proveden a efekt cvien, vdy respektujeme momentln kondici a handicap, cvien probh v nebolestivm rozsahu pohybu.

12 cvik vede k svalov balanci a optimln koordinaci a stabilizaci chze

Cl regeneran cviebn sestavy dvancti cvik. Dosaen svalov rovnovhy v pletenci ramennm, pnevnm a trupu. Mobilizace ptee do rotace a procvien autochtonnch (vlastnch) sval ptee. Ncvik stojn nohy do chze a zlepen citu pro rovnovhu. Obnoven optimln koordinace a stabilizace chze. Cviky jsou uvedeny v regeneranm a kondinm proveden, kter vede k intenzivnmu protaen tch sval, kter se bhem prce vsed zkracuj. Nkter pozice, kter vychzej ze zkladny pnve, nejsou vhodn pro pacienty v akutnm stavu. Pro ty je vhodn lebn sestava cvik.

Pklady cvik na fotografich pod textem

Pohybov program spirln stabilizace obsahuje 120 cvik. Zde uveden cviky jsou jen pkladem monch variant. Pro lbu a kondici je nutno zvldnout sprvnou koordinaci cvik a kontrolovat stabilizaci. Clem cvien je vytvoit na svalovm apartu a v centrlnm zen pohybu takovou situaci, aby byla mon optimln koordinace a spirln stabilizace chze.

ci, studenti, mlde

Clem cvien je regenerace po dlouhm sezen ve kolnch lavicch. Cvien je prevence vzniku: chabho dren, hyperkyfzy, hyperlordzy, Mb. Scheuermann, skoliotickho dren (prevence vzniku skolizy). Cvien je mon zat u v 5 letech.

Sportovci

Rychl nstup aktivity stabilizanch sval zlep cit pro rovnovhu, a zrove ochrn pte a klouby ped petenm. Streink s aktivn relaxac sval protahovanch, umon doshnout mnohem vtho rozsahu pohybu a umon uvolnit napt sval. Bh sportovc se zrychl a dky optimln stabilizaci bude mt regeneran charakter. Cvien zv kondici sportovce a pome mu udret si zdrav - prevence ve sportu.

Stedn vk

Po sedav prci nebo jednostrannm zaten, cvien obnov svalovou balanci, uvoln bolestiv svalov napt a optimalizuje pohybovou koordinaci s drazem optimln koordinovat a stabilizovat chzi a bh. Cvien ns tak dobe piprav na rekrean sporty. Tukovou tk postupn vymnme za svaly.

Senioi

Cvienm v sed upravme poruchy a rozsah pohybu v pletenci ramennm, poslme ikm svaly bin a relaxujeme j. Cvienm ve stoje s oporou, stabilizujeme trup a pnev a relaxujeme bolestiv napt v zdech. Nakonec postupn zvldme koordinaci a stabilizaci chze. Clem je prot bezbolestn st a zvldnout stabiln chzi. Odstrann nestability a zvrat je prevenc pdu.

Pro maminky

Pprava na thotenstv, cvien bhem thotenstv,nvrat kondice po porodu. Aktivace binch sval, poslen sval pnevnho dna, prevence bolest zad  v thotenstv a po nm

Ke cvien s lanem doporuujeme vyut zrove oistnou kru pro uvolnn kodlivch ltek ze sval a tkn. Vce ZDE


« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com