Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Laboratoř lidského těla

Užívat léky na lékařský předpis nebo dokonce bez lékařského předpisu je velice snadné. Nikdo se nad tím dnes nepozastaví a nikomu nepřipadá podivné, že polyká desítky tabletek denně. Kdo se nad tím ale pozastavuje, je naše tělo. Podáváním léků a chybnou potravou ovlivňujeme jeho vlastní obranný systém. Obranný systém člověka je velmi složitý a nikdo na světě jej dosud nedokázal zcela prozkoumat. Procesy uvnitř našeho těla na sebe navazují podobně jako korále na krku, avšak na rozdíl od korálů, kruh procesů lidského těla nikdy nekončí, stále pokračuje a vše na sebe navzájem navazuje. Kéž bychom mohli tvrdit totéž i o lécích.

Léky pouze ošálí receptory

Člověk si vyrábí sám své vlastní léky, své vlastní drogy, které mu pomohou zbavit se bolestí, depresí, nastartují pozornost, přivedou klid a pohodu atp. Člověk je sám producentem látek, díky kterým žije život takový, jaký právě žije. Může být kvalitní a plnohodnotný nebo naopak problémový a plný překážek např. v podobě nemocí. Vznik těchto látek je v obrovské míře ovlivňován potravou člověka a příjmem farmaceutických léků. Problém tkví v tom, že jeden lék řeší pouze jeden typ zdravotního problému, a dalším desítkám jiných zdravotních problémů dává možnost vzniku a synteticky vyrobené potraviny pouze lahodí lidské chuti, ale stavební a obranné prvky pro organismus vůbec žádné neobsahují, spíše naopak, dochází k jejich destrukci. Synteticky připravené léky a potraviny jsou v současné době užívány v tak obrovské míře, že tělu vlastní látky jsou nuceny díky tomu měnit svou dráhu. Nastavená souhra a komunikace látek lidského těla se již od narození, díky stálému příjmu chemických substancí, narušuje, a právě proto spolu začínají komunikovat i látky, které by spolu za normálních okolností nikdy nekomunikovaly a spouští se komunikační kaskáda, kterou vůbec nikdo nechtěl. Tímto způsobem se narušuje záměna drah a výměna informací mezi biliony tělu vlastních látek. Říkejme jim signální látky, mezi které patří receptory, neurotransmitery, hormony, proteiny atd. Syntetické substance pouze „oblbnou“ receptory v lidském těle a žádný jiný zázrak od nich ve většině případů nečekejme. Tělu vlastní signální látky ovšem nejsou nastaveny tak, aby člověku ublížily, jsou v lidském těle záměrně, protože je tělo ke svému životu nezbytně potřebuje. Toto se ale nedá říci o chemických látkách uměle do těla dodávaných, protože mají, na rozdíl od tělu vlastních signálních látek, tisíce vedlejších účinků, o které lidské tělo nemá zájem.

Jak mohou vypadat odpovědi na otázky?

Kolik dnes lékařská věda zná signálních látek? Možná stovky.

Kolik jich však lidské tělo obsahuje? To nikdo neví.

Jak dlouho bude trvat, než je člověk všechny objeví? To nikdo neví.

Jak člověk může vědět, kde všude signální látky působí? To nikdo neví.

Kam všude receptor aktivní látku látku v lidském organismu zanese a kde všude bude aktivní látka působit? To nikdo neví.

Jsme si jistí, že jedna signální látka působí pouze jedním směrem? To nikdo neví.

Jsme si jistí, že lidské tělo uměle vyrobenou substanci nepozná? Domníváme se, že nepozná.

Jsme si jistí, že lidský organismus nebude chápat umělou substanci jako nepřítele? Doufáme, že ne.

A otázky a odpovědi mohou pokračovat. Neznat odpověď, domnívat se nebo doufat, je sice také odpověď, ale v případě zdraví člověka bychom si měli být jistí. Ovšem ani zde se slovem jistota nepočítejme. Jeden dílek puzzle celý obraz určitě nedělá a zvláště, když předem vůbec nevíme, kam všude může jeden dílek patřit, pouze se domníváme……

Zjistěte si své vlastní já

Zcela spontánně si zaškrtněte vlastnosti, které si myslíte, že vás charakterizují a dostanete své vlastní já. Nejvíce zaškrtnutých vlastností u jednotlivých typů je právě váš typ. Někdy se může stát, že výsledkem budou dvě typologie, což není považováno za chybu. Typologii svého vlastního já, je vhodné znát. Pokud se někomu své vlastní já nebude líbit, může zcela jistě zapracovat na eliminaci vlastností, které ho lekají, děsí a naopak pozvednout vlastnosti, které by rád chtěl mít.

Sedm různých charakterových typů:

ADRENALINOVÝ TYP

-          Převládá adrenalin + hormony štítné žlázy + testosteron

-          Rychlý až hektický (v myšlení a jednání)

-          Velmi bdělý

-          Optimistický

-          Motoricky velmi aktivní (se skony k vnitřnímu neklidu

-          Zábavný

-          Velmi pracovitý, velmi výkonný

-          Snadno vznětlivý (někdy tendence k úzkostem a panickým reakcím)

-          Někdy agresivní

-          Zaměstnání je většinou důležitější než vše ostatní

-          Orientovaný na výkon (i ve vztazích)

-          Emocionálně spíše uzavřený

-          Má neustále nové nápady

-          Spíše extrovertní

-          Rád stojí v centru dění

NORADRENALINOVÝ TYP

-          Převažuje noradrenalin

-          Většinou dobře naladěný

-          Optimistický

-          Přátelský

-          Čilý (i motoricky čilý, ale většinou ne hektický)

-          Projevuje emoce (nahlas se směje a pláče)

-          Velmi bdělý

-          Působí zdravě

-          Sociálně orientovaný

-          Domácí typ, má rád děti

-          Rodina nebo vztah jsou důležitější než zaměstnání

-          Může stát v centru dění, ale příliš po tom netouží

-          Někdy působí povrchně

-          Kritiku vnímá jako urážku

-          Vnímá se jako milý a příkladný pro ostatní

-          Někdy reaguje hystericky

-          Užívá si života

-          Pro ostatní lidi převážně příjemný

SEROTONINOVÝ TYP

-          Převažuje serotonin a melatonin

-          Vážný

-          Hlubokomyslný (introvertní)

-          Spíše klidný

-          Přemýšlivý až hloubavý

-          Spíše pořádkumilovný

-          Jemný, sociálně cítící až soucitný

-          Citlivý vůči ostatním

-          Přemýšlivý až rozvážný

-          Spolehlivý

-          Často na něj více působí negativní aspekty života než ty pozitivní

-          Někdy přirozený až chladnokrevný přístup ke smrti

-          Tendence k melancholii

-          Spíše nechce stát v centru dění

-          Opakovaný strach (slabá nebo silná úzkost)

-          Někdy tichá panika

-          Ve vztazích velmi zaměřen na druhého

-          Umělecké schopnosti (které však často nejsou prožívány)

-          Spirituálně někdy tíhne k mysticko-romantickým směrům

-          Dlouho přemýšlí, než něco udělá

-          Touha po harmonii

ENDORFINOVÝ TYP

-          Převažují endorfiny + endovalium

-          Trpělivý až vyrovnaný

-          Introvertní, působí spíše klidně

-          Zřídka se velmi rozruší

-          Tendence k tichému užívání si štěstí

-          Pokud možno nepřijímá žádnou zodpovědnost

-          Neváže se (ani ve vztazích)

-          Spíše nedělá nic nebo málo (než aby pracoval s odporem)

-          Má tendenci proplouvat životem a nechat se rozmazlovat

-          Je zaměřený na sebe

-          Neumí říkat ne

-          Rád sní a světem prochází lehce zasněně

OXYTOCINOVÝ TYP

-          Převažuje oxytocin + ženské pohlavní hormony

-          Velmi subjektivní

-          Zaměstnání pro něj není tím hlavním, přesto je v něm aktivní

-          Užívá si života

-          Mazlivý

-          Smyslný

-          Sexy

-          Spíše nadprůměrná sexuální touha

-          Živý a radostný

-          Optimistický

-          Působí starostlivě

-          Zaměřený na vztahy, buduje rodinné hnízdo (ne vždy však chce zůstat věrný)

-          Citlivý (zejména co se vlastní osoby týče)

-          Má rád děti

-          Rád sebe i své emoce předvádí na veřejnosti

-          Působí žensky (u mužů jemné ženské vlastnosti)

-          Narcistický

-          Rozmazlování vlastní osoby považuje za samozřejmé

ACETYLCHOLINOVÝ TYP

-          Pod vlivem acetylcholinu

-          Vyrovnaný, působí spíše klidně

-          Často zamyšlený

-          Pořádkumilovný (až obsesivně)

-          Svědomitě plní zadanou práci

-          Finančně obezřetný až spořivý

-          Přemýšlí hlavou

-          Často dobře zachází se slovy

-          Vůči ostatním je lehce odtažitý, ale přátelský

-          Sexuálně spíše zdrženlivý, ale dobře „fungující“

-          Příliš neprojevuje emoce

-          Na veřejnosti působí intelektuálně a přemýšlivě (i přes občasnou vnitřní nejistotu)

-          Je pro něj důležitý společenský (objektivní) názor

-          Má pevný koncept

-          Pokud je spirituálně zaměřený, bývá pevně přesvědčený o určitém náboženském a spirituálním směru

-          Velmi zaměřený na realitu

-          Korektní

-          Sebekritický a kritický vůči ostatním

-          Motorický zdrženlivý, někdy napjatý

-          Spolehlivý

DOPAMINOVÝ TYP

-          Převládá dopamin

-          Má bohatou fantazii

-          Je působivý, má plno bláznivých nápadů (až k hranici mezi genialitou a šílenstvím)

-          Velmi nevyzpytatelný

-          Vede umělecký život v tom neširším slova smyslu (umělec těšící se ze života)

-          Rád žije nezávisle (platí to i pro vztahy)

-          Silné emocionální výkyvy během krátké doby

-          Nepřizpůsobivý

-          Tendence k přeceňování (až velikášské bludy)

-          Spirituální zájem spíše o bizarní okultní směry nebo soukromé filozofie

-          Příliš neprojevuje emoce

-          Má tendenci žít v různých realitách (někdy mizí hranice mezi snem a skutečností)

-          Motoricky spíše aktivní

-          Velmi subjektivní

-          Často velmi špatně pochopitelný pro ostatní lidi

Vysvětlivky charakteru jednotlivých neurotransmiterů:

  • Adrenalin – připravuje výkonnost, vzrušivost, stres, útok, zvýšení srdeční činnosti, zúžení cév, ve vysoké koncentraci je antidepresivní, způsobuje hektičnost, nervózní klid, úzkost, agrese, aktivuje pot, ale i chuť na sex
  • Noradrenalin – zahání depresi, zvyšuje sekreci potních žláz, rozšiřuje zornice, navozuje rychlejší myšlení, dobrou náladu, pozitivní myšlení, zvyšuje sebevědomí, zesiluje vnímání a pocity
  • Serotonin –  zvyšuje práh bolesti, přináší vnitřní úlevu a vyrovnanost, soucit a porozumění, jeho nedostatek způsobuje agresivitu a poruchy spánku
  • Melatonin – pro dobrý a kvalitní spánek, ovlivňuje mladistvý vzhled, tlumí rakovinová bujení, jeho zvýšená hladina v zimě navozuje zimní deprese během dne, snížená hladina může nastartovat rakovinová bujení
  • Endorfiny – látky proti bolesti, zklidňují, snižují úzkost, navozují dobrou náladu a pocity štěstí, mají antidepresivní účinky, nadmíra endorfinů zvyšuje produkci histaminu (vznik alergií), podporují spánek, tlumí kašel, vyvolávají nadměrné pocení, zvyšují potřebu jídla a pití
  • Oxytocin – hormon lásky zodpovědný za sexuální žádostivost, erekci, mateřskou lásku, jeho nedostatek způsobuje impotenci, násilnické chování i vůči vlastním potomkům
  • Acetylcholin – látka nesoucí pojmy inteligence, myšlení, dobrou paměť, svalovou činnost, pohyb, řízení příjmu potravy, tlumí srdeční rytmus a dýchání, snižuje krevní tlak, podporuje trávicí trakt, ovlivňuje erekci a vzrušení, jeho blokace narušuje osobnost a je spojena s Alzheimerovou chorobou
  • Dopamin – vzpruha pro psychiku, posiluje tělu vlastní imunitní systém, stimuluje leukocyty, navozuje pocity štěstí, narušení dopaminových drah (léky blokující dopamin) dochází ke ztrátám vlastní imunity člověka a k mnoha nemocem

Každý člověk se chce cítit dobře. Nikdo nemá zájem zůstávat většinu života o samotě. Člověk si přeje přátele, štěstí, život plný elánu, vzrušení, ale i relax, lásku nebo život plný výzev či nečekaných zklamání, které by s lehkostí překonal. Tohle vše můžeme ovlivnit v mnoha případech my sami. Jak?

Tipy pro uvolnění nejdůležitějších neurotransmiterů

- Není třeba se neustále sebeovládat a někomu se přizpůsobovat, potlačujeme tím aktivitu vlastních signálních látek (hlavně dopaminu) a poškozujeme si mechanismy tělu vlastní, především obranné.

- Navozujeme si představy např. spánku, pohybu, barev, sexu atp. Uvolňujeme svými myšlenkovými pochody serotonin, noradrenalin, dopamin a dokonce acetylcholin

- Hluk, agresivní křik uvolňuje adrenalin

- Vůně a aroma oleje uvolňují serotonin

- Hluboké uvolnění startuje serotonin, endovalium, endorfiny a melatonin

- Masáže mobilizují acetylcholin a noradrenalin, také endorfiny

- Prohlížení barev, červená aktivuje adrenalin i noradrenalin, zelená uvolňuje melatonin, bláznivá barevnost uvolňuje dopamin (je vhodné si dle barev a stimulace signálních látek vymalovat místnosti v domově, vybrat interiérové doplňky)

- Soustřeďování pozornosti, mysli a zraku na bolestivá místa (uvolňují se endorfiny)

- Dechové techniky stimulují noradrenalin

- Vážná hudba stimuluje endorfiny, oblíbená hudba stimuluje noradrenalin

- Nedostatek spánku stimuluje noradrenalin a serotonin

- Přikládání rukou na člověka stimuluje endorfiny, serotonin a dopamin

- Každodenní klidové a pohodové rituály zvyšují produkci endorfinů a dopaminu

- Sex stimuluje endorfiny, dopamin a oxytocin

- Spontánní smích i uměle vyvolaný smích či úsměv uvolňuje noradrenalin, dopamin a oxytocin

- Tanec uvolňuje noradrenalin, adrenalin, hormony štítné žlázy a endorfiny

- Učení zvyšuje produkci acetylcholinu a noradrenalinu

- Prohlížení oblíbených fotografií, obrázků, krajiny stimuluje serotonin, noradrenalin, endorfiny dopamin a oxytocin

- Víra ve zlepšení uvolňuje dopamin

- Staňte se svým vlastním klinickým ekologem. Zkoumejte své případné tělesné a psychické nemoci způsobené chybnou výživou a životním prostředím

Máte zájem upravit své vlastní zdraví a své vlastní já? Začít můžete kdykoli. Nikdo jiný není za naše vlastní zdraví a pohodu zodpovědný, jenom my sami, každý sám za sebe. Výjimku mohou tvořit pouze nečekané autohavárie, pády, zlomeniny nebo vrozené vady atp., jinak je vše jen v našich rukách. Co říkáte? Nezajímá vás to a chcete zdraví a pohodu ihned? Pak si tedy vezměte prášek a doufejte……

Citace z filmu Angelika král:

….. Tato sbírka titulů mě opravňuje vjíždět na koni do kostelů a katedrál." - "To je velmi praktické. A kromě hlavního titulu a sedmi erbů, co jinak děláte?" - "Doufám, madam."  - "Doufáte? Věříte ve sny?" ………….."Nemáte rozum, ale jste milý"……

Přejeme všem hodně zdraví a štěstí Usmívající se

Zdroj: Zehentbauer J. , 2012, Drogy lidského těla bez vedlejších účinků

10.11.2013

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com