Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Frankensteinovy potraviny pod zkratkou GMO

Frankenstenovy potraviny známe již mnoho let. Docela výstižný název si získal velkou oblibu zejména u odpůrců, ale ani pro příznivce není tento název ničím novým. Frankensteinovy potraviny=geneticky modifikované potraviny. U geneticky modifikovaných plodin člověk mění jejich gen. Vyrostou nám pak plodiny, které jsou odlišné od původních. Dříve se nechávaly výnosy na přírodě a příznivých nebo nepříznivých podmínkách podnebí a půdy. Člověk však stále trvá na vyšších výnosech za každou cenu, a proto má genové inženýrství své příznivce, ale i plno odpůrců. Hlavním důvodem propagace GMO jsou zejména vysoké zisky, které mnoho lidí zaslepily. Mnoho příznivců, ale i odpůrců se navíc mylně domnívá, že při konzumaci GMO se bude měnit jejich gen (DNA), ovšem celý princip GMO spočívá úplně v něčem jiném. Příznivci a propagátoři se správně bojí o své miliardové zisky či tučné odměny a odpůrci se právem bojí o své zdraví. Pod záštitou nasycení lidstva na celé zeměkouli se vyrábějí GMO plodiny, které jsou součástí potravin nejen pro hospodářská zvířata, ale i pro lidstvo. GMO

Nejčastějším argumentem příznivců je, aby lidé v rozvojových zemích netrpěli hladem. Ano, to je pravda a skvělý názor, ovšem má své trhliny:

Pravdou je, že se rodí stále nové děti, umíme léčit mnoho nemocí, takže věk dožití lidstva stoupá a úmrtnost tímto klesá. Ve vyspělých zemích je početná většina lidí zásobována potravinami, pitnou vodou, je vyvinuté odpadové hospodářství, nehrozí v tak rozsáhlém množství infekční nákazy a další nemoci a většina obyvatelstva je soustředěna do metropolí, velkých měst a vesnic, kde mají lepší možnost vzdělání a práce. I ve vyvinutých zemích však existuje bída a hlad a lidé žijí ve slumech. V rozvojových zemích je to spíše naopak. Potraviny chybí, lidé jsou nezaměstnaní, početné skupiny žijí na vesnicích, kde nejsou příznivé životní podmínky, chybí základní hygiena, díky které se šíří různé nemoci atd. Ale proč tomu tak je? V rozvojových zemích státy s vyspělým hospodářstvím a průmyslem nejprve zlikvidovaly drobné farmáře, podnikatele, místní komunitu a jejich veškerou domácí obživu, místní obyvatelé jsou proto mnohdy nuceni konzumovat jednu uválenou kuličku z manioku denně a nyní se jim pod záštitou hladomoru, bídy a nezaměstnanosti dováží z vyspělých zemí potraviny. Potraviny, pokud se tomu tak dá říkat, jsou jen zbytky čehosi, o co není ve vyspělých zemích zájem a vázne jejich odbyt. Potraviny, které putují z jednoho konce světa na druhý několik týdnů i měsíců, skladují se a jsou plné chemických postřiků, mají lidem v rozvojových zemích a naopak také nám zajistit zdraví? Současný přístup vyspělých zemí v otázce hladomoru vypadá spíše na záměrný rozvoj nemocí, bídy a hladu. Jen malou kapkou v moři v otázce potravin je dokument o kuřatech pro Afriku, který odvysílala pro veřejnost slovenská televize viz

Prognózy celosvětového hladomoru se nenaplňují

Navzdory prognózám vyřčených již v minulém století o hrozícím kolapsu v podobě hladomoru, se ale ve vyspělých zemích očividně nic již mnoho let neděje. Vyspělé země čekají stále na katastrofu bídy a hladu, ale ona nepřichází. V minulých stoletích lidé trpěli hladem, nemocemi a špatnými hygienickými podmínkami téměř na celé zeměkouli. V porovnání se současnou situací si však pojďme přiznat, že se spíše potravinami ve vyvinutých zemích plýtvá. Do popelnic se jídlo vyhazuje zcela běžně, kontejnery jsou napěchované k prasknutí prošlými či shnilými potravinami nebo zbytky jídel, ale stále je nám podsouván strašák v podobě hladomoru. Laik si pomyslí: „Podivný hladomor! Ten přece vypadá úplně jinak! Tak proč se propaguje GMO, které nasytí svět, když je všech konvenčních plodin a surovin k výrobě běžných potravin očividně nadbytek?“

Hit GMO jménem zlatá rýže

Nemocných lidí v důsledku potravinové krize v rozvojových zemích přibývá a děti se rodí již nemocné. Namísto pomoci v podobě vybudování kvalitních sítí s pitnou vodou, investic do pěstování místních plodin, zajištění práce pro místní obyvatele, vzděláváním místních obyvatel, dodávání hygienických pomůcek atd., jim raději přes půlku světa posíláme tuny chemikálií nebo jídlo, o které jinde ve světě není zájem. Velkou záchranou je dle příznivců GMO zlatá rýže. GMO zlatá rýže v níž je obsažen především vitamín A a má s mnoha nemocemi v rozvojových zemích bojovat. Ovšem jenom vitamín A nikomu plné zdraví rozhodně neudělá. Člověk jako celek potřebuje celou paletu vitamínů, minerálů a živin, a proto jen vitamín A nemoci v rozvojových zemích určitě nevymýtí. O tom, že pokusy s GMO zlatou rýží probíhaly na dětech, málokdo ví. Pokuty sice byly uděleny, ale pro obrovské korporace jsou částky víceméně jen kapesné…

GMO - kdo zná odpovědi?

Faleš a klam nebo pravda v otázce eliminace pesticidů?
Nechají si korporace vzít miliardový zisk ze současné aplikace pesticidů, když budeme pěstovat GMO, které tolik pesticidů dle výzkumů nepotřebuje?
Proč byly vlastně pesticidy vyrobeny? 
Lze tvrdit, že GMO budou lepšími potravinami bez škůdců a plísní nebo za nimi hledejme spíše náhradu zisků kvůli eliminaci pesticidů?
Proč po jejich aplikaci umírají ostatní žijící tvorové, proti kterým nemají být zaměřeny?
Jak bude vypadat souhra GMO potravin v lidském těle?
Zná někdo cestu milionů receptorů a funkci enzymů v lidském organismu?
Kam až cesta receptorů s genem a genem rezistentním k antibiotikům povede?
Ví se přesně, jak bude reagovat mikroflóra trávicího traktu člověka s těmito geny a zda si nevědomě lidé nevytvoří rezistenci k antibiotikům?
Zná někdo cestu GMO potravin v trávicím traktu používaných pro krmení hospodářských zvířat?
Budou potom antibiotika v případě jejich nutnosti účinná?
Proč jsou alergie dodnes velkou záhadou?
Jak je možné, že alergie vzniká v jakémkoli věku?
Jak budou reagovat játra a ledviny člověka na další příjem člověkem uměle vytvořené substance v podobě GMO?
Jde lidstvo správným směrem v oblasti GMO nebo to bude za pár let s GMO vypadat tak, jako s jinými uměle připravenými výrobky a jejich nežádoucími účinky?
Proč se GMO testují na chudých lidech a dětech?
Kdo rozhoduje v oblasti GMO za nás, o nás a bez nás?
Jak hodně bude stvořitel zodpovědný za stvořené Frankesteinovy potraviny, když se dílo zvrtne?

To už jsou otázky, které si musí každý z nás zodpovědět sám, udělat si vlastní názor a stát se buď příznivcem nebo naopak odpůrcem GMO. Do které skupiny patříte právě vy? Jste příznivce, odpůrce nebo je vám to jedno?

30.9.2014

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com