Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Původ ajurvédské medicíny

Ajurvéda,v doslovném překladu "nauka o životě",představuje nejstarší celistvý lékařský systém o zásadách zdravého způsobu života.Vznik tohoto učení spadá do starodávného období indických posvátných písem (Véd),které vznikly jako výsledek vnitřního poznání osvícených mudrců (Rishi).První významný spis o ajurvédské medicíně (Charaka Samhita) se objevil kolem prvního tisíciletí před naším letopočtem.V období mezi 5.stol. našeho letopočtu se principy ajurvédského lékařství rozšířily do všech koutů tehdy známého světa (Číny,Tibetu,Persie,Arábie,Egypta,Řecka a Říma),kde se smísily s místními tradicemi a kulturními zyvky.Na tomto univerzálním základě pak postupně vznikaly nejrůznější školy a systémy přírodního lékařství.Ajurvéda je proto označována za "matku léčebných systémů".

Ajurvédské lékařství

Ajurvéda považuje člověka za nedělitelný a vzájemně propojený komplex těla,ducha,mysli a jeho životního stylu.Nezaměřuje se na symptomatické projevy nemocí,ale především na příčiny vzniku energetické nerovnováhy,která každé chorobě předchází.Snaží se tak v souladu s principy zdravého životního stylu obnovit v lidském organismu přirozený stav harmonie,který se projevuje jako tělesné a duševní zdraví.Změnou každodenních stereotypů,správnou stravou a pravidelným užíváním bylin je  možné úspěšně odstranit nejrůznější zdravotní obtíže a dlouhotrvající onemocnění,např.kožní choroby,nemoci dýchacího ústrojí,poruchy zažívání,rekonvalescence,bolesti hlavy,migrény,obezitu, potíže spojené s krevním oběhem,gynekologické problémy,nemoci páteře,kloubů a svalů, nespavost, únavu,stres atd.Ajurvéda přestavuje celostní a jednoduchou formu léčeného přístupu s cílem odhalit hlubší příčiny našeho zdravotního stavu.Nabízí nám pohled do širších vazeb a souvislostí,které utváří a ovlivňují náš psychycký a fyzický stav.

Základní principy

Staroindičtí mudrci spatřili za veškerou existencí života dva základní princiy:mužskou sílu ducha neboli vědomí (Purusha) a ženskou sílu přírody neboli tvůrčí energie (Prakruti).Ženský princip přírody se skládá ze tří kosmických kvalit (Gun) Sattva,Radžas a Tamas,které představují subtilní energie,jež připoutávají sílu ducha neboli vědomí k vnější podobě života.Veškerá projevená existence se skládá z kombinace těchto tří sil.Sattva je kvalitou světa,poznávání a harmonie.Projevuje se jako hledající mysl a odpovídá principu Pitta.Radžas představuje energii,pohyb a neustálou činnost.Projevuje se jako neuhasínající touha a odpovídá principu Vatta.Tamas zastupuje temnotu,nečinnost a nevědomost.Projevuje se jako letargie a odpovídá principu Kapha.

Pět elementů a tři dóši

Ze tří kosmických kvalit (Gun) povstalo pět živlů přírody - éter,vzduch,oheň,voda a země - které se v lidském těle projevují ve formě tří základních energetických principů (dóš) - Váta,Pitta a Kapha.Každý člověk se rodí s jedinečným poměrem těchto energií,které se podílejí na utváření naší fyzické a psychické charakteristiky.V průběhu života se z různých příčin jejich poměrné zastoupení odchyluje od původního stavu,což se poté odráží na naší psychické kondici a zdravotním stavu. Myšlenky,pocity, strava,životní styl a prostředí,ve kterém se pohybujeme - to vše ovlivňuje jejich nevyváženost a rovnováhu.Tyto tři základní principy nemůžeme vnímat odděleně a nezávisle.Jejich funkce jsou společně provázány a vzájemně se doplňují.Hlavní charakteristické znaky tří čistých typů se v praxi nevyskytují příliš často.Jejich správné rozpoznání nám však zásadním způsobem umožňuje rozeznat jejich projevy ve smíšených konstitucích,které jsou nejčastějšími tělesnými typy.

Charakteristické typy

Váta,Pitta a Kapha vytváří tři základní charakteristické typy,které mají 7 dalších různorodých kombinací (Váta-Pitta,Pitta-Váta,Váta-Kapha,Kapha-Váta,Pitta-Kapha,Kapha-Pitta,Váta-Pitta-Kapha).Pokud máme dominantní převahu charakteristiky Pitta,potom jsme Pitta typ.Pokud se napříkad dokážeme rovnocenně sjednotit s charakteristikami Váta a Pitta,protom jsme kombinovaný Váta-Pitta typ.Ale i v případě kombinovaného typu je vždy jedna charakteristika dominantnější než druhá.Vyváženější typ Váta-Pitta-Kapha je velmi vzácnou výjimkou.Pokud se začne např.u člověka,jehož charakteristika odpovídá typu Váta,projevovat nějaká nemoc,je to většinou tím,že se jeho energie Váta výrazně zvýšila.Přilišný nadbytek jedné z těchto třech energií se poté vždy projevuje psychickou nevyrovnaností a nesprávnou funkcí některých tělesných orgánů.Našim úkolem je tedy uvést tyto energie zpět do své původní rovnováhy.Ajurvédské principy jsou klíčem ke zdravému a vyrovnanému způsobu života.Pokud si začneme být jejich vlivu a působení více vědomi,budeme schopni předcházet takovým návykům a stereotypům,které se později projevují jako příznaky nejrůznějších onemocnění.

Ajurvédský cyklus

Rovnováha všech tří životních energií Váta,Pitta,Kapha se mění také vlivem počasí,klimatických podmínek a střídáním ročních období.Horké léto s teplé podnebí zvyšují energii Pitta.Chladné podnebí a studený vítr zvyšuje energii Váta.Zatažené,vlhké a deštivé podnebí zvyšují energii Kapha.Dóšické čaje Kapha,Váta a Pitta najdete v záložce HIMALAJSKÉ DÓŠICKÉ ČAJE  

Léčivá síla rostlin

Rostlinná říše je spojena prostřednictvím našich pocitů a smyslového vnímání s nervovým systémem člověka.Každá bylina,rostlina nebo strom předává svou léčivou sílu nejen na základě svých zdraví prospěšných výtažků,ale také v podobě světla neboli kosmické kvality Sattva.Na základě dobře známého procesu fotosyntézy dochází k přeměně světelné energie za pomoci vody a oxidu uhličitého na kyslík a glukózu,které jsou pro existenci lidského života zcela nepostradatelné.Rostliny v sobě obsahují energii slunečního záření,a proto dokáží regenerovat náš nervový systém a zároveň zvyšovat schopnost duševní vnímavosti.Skuteční znalci ajurvédských bylin jsou duchovně rozvinutí lidé,kteří dokáží rostlinám správně naslouchat,aby je poté v souladu s kosmickým řádem dokázali vhodně použít.Byliny a koření jsou základem nejen ajurvédské medicíny,ale stojí také u zrodu moderní západní farmakologie.Na základě poznatků o zdravotně prospěšném působení mnoha z těchto ajurvédských rostlin byly farmaceutickými společnostmi vyvinuty přípravky aplikované v současné moderní medicíně.Jako např.můžeme uvést bylinu Rauwolfia serpentina,která se již po staletí používá ke snižování krevního tlaku.V roce 1931 se podařilo z této rostliny izolovat reserpin a rescinamin.V roce 1945 se díky tomuto podařilo vyvinout první alopatický lék ke snižování krevního tlaku.Podobných příkladů bychom nalezli velmi mnoho.

Pět živlů a tři dóši v rostlinách

V ajurvédě se rostlina dělí na pět částí,které odpovídají pěti živlům přírody.Kořen představuje živel země,stonek a větve představují živel vody,květ představuje živel ohně,listy představují živel vzduchu a konečně plod nebo ovoce představují živel éteru.V každé rostlině můžeme nalézt také princip tří dóš,tak jako je tomu u veškerého stvoření v přírodě.Kapha rostliny jsou bujného vzrůstu s množstvím listů a mízy.Jsou pevné,urostlé a šťavnaté s bohytým obsahem vody.Kapha princip je nejvíce obsažen v kořenech a stromové kůře.Váta rostliny mají relativně málo listů,hrubou a popraskanou kůru,pokroucené a sukovité větve,protáhlý vzrůst s malým obsahem mízy.Váta princip je nejvíce obsažen v listech a plodech.Pitta rostliny jsou středního vzrůstu a obsahují mízu s hřejivým účinkem.Rozpoznáme je podle jasných a zářivých barev.Květ je hlavním sídlem principu Pitta.

Himalajská flóra

Nepálská oblast Himalájí je domovem více než 3500 druhů byliny a aromatických rostlin.Můžeme je nalézt jak v údolích,tak vysoko na horských svazích do výšky až 5500 m n.m.Některé vzácnější druhy se vyskytují pouze ve vysokých a odlehlých polohách.Několik stovek z těchto bylin se již po několik tisíciletí používá v systému ajurvédské medicíny pro léčebné,aromatické,kosmetické a kulinářské účely.

Působení ajurvédských bylin

Himalajským bylinám se již po celá staletí připisuje léčivá moc při mnoha zdravotních potížích. Jsou základem tradičního ajurvédského lékařství.Ajurvéda v doslovném překladu znamená „nauka o životě" představuje nejstarší lékařský systém o zásadách zdravého způsobu života. Ajurvéda ovlivnila medicínu části asijského světa,starověkého Egypta a Řecka.Ajurvéda nám nabízí hlubší pohled do souvislostí,které utvářejí a ovlivňují náš psychický a fyzický stav. Každá bylina v ajurvédských směsích má mnohostranné působení,a proto záleží na přesném poměru smísení,aby se posílil nebo omezil jejich specifický účinek. Himalajské ajurvédské čaje výrazně přispívají k obnovení tělesných a duševních sil - harmonizují tělesné funkce,podporují látkovou výměnu,přispívají k lepšímu trávení i vyměšování a regenerují tělesné tkáně. Při pravidelném používání příznivě působí a náš celkový zdravotní stav.

Výroba bylinných čajů

Dokonalá znalost a sběr léčivých bylin a koření je součástí každodenního života tisíců lidí žijících v horských oblastech na úpatí Himalájí.Příprava ajurvédských bylinných čajů si tak stále zachovává svou tradiční podobu,kterou měla v dávných dobách,kdy se lidé vydávali na sběr vzácných bylin rostoucích vysoko v Himalájích,aby z nich poté připravili léčivé a osvěžující nápoje zajišťující větší odolnost organismu a pevné zdraví.I v dnešní době se stále mnoho lidí vydává na dlouhou pouť do odlehlých končin horských masivů,aby nasbírali divoce rostoucí byliny a dopravili je do údolí,mnohdy jen s pomocí svých jaků a horských koz.K výrobě himalajských čajů je použito více než 60 ajurvédských bylin,které jsou nasbírány na rozlehlém území himalajského pohoří.Rostliny se nejprve ručně čistí,poté se zpracovávají různé části jako kořeny,stonky,kůra,listy,květy,semena a plody,které se dále drtí a rozemílají na jemné části,aby se dosáhlo kvalitního a účinného vyluhování bylinné směsi.Takto upravené byliny jsou pěčlivě zváženy a poměrně smíseny podle původních receptur.

Účinky ajurvédských čajů

Každý z himalajských ajurvédských čajů mnohostranně působí na celou řadu zdravotních potíží.Pokud je v seznamu uvedeno více čajů,znamená to,že daný problém může mít více různých příčin.Jednotlivý popis každého čaje obsahuje podrobný seznam účinků (viz seznam zdravotních potíží a účinků himalajských ajurvédských čajů).V průběhu měsíční bylinné kúry je důležité,abychom dodržovali pravidelný pitný režim.Dávkování je uvedeno na každém balení.

Příprava a užívání

Himalajské byliny se tradičně nechávají 3-5 minut povařit v případě,že je používáme jako prostředek k nápravě duševních a tělesných funkcí organismu.Takto připravený odvar má silnější účinek,jemnější chuť a příznivě působí na naše trávení,které je důležité pro správné vstřebávání zdraví prospěšných výtažků z himalajských bylin.Čaje pijeme jako součást denního pitného režimu po dobu trvání zdravotních potíží.Doporučujeme užívat maximálně dva až tři čaje zároveň.Pijeme vždy odděleně s odstupem jedné hodiny.Pokud je používáme jako preventivní,povzbuzující nebo podpůrný prostředek,můžeme nechat byliny pouze vyluhovat bez omezené doby užívání.Pro lepší zdravotní účinnost pijeme čaje teplé a před jídlem.Doporučujeme nepřidávat umělá sladidla.V případě nutnost dochucujeme medem.

Několik obecných doporučení

Byliny na regeneraci,osvěžení,povzbuzení a dýchací cesty je nejlepší užívat nalačno ráno hned po probuzení.Byliny na pročištění je dobré užívat nalačno ráno a večer před spaním.Byliny na zlepšení střevní činnosti,vyměšování,funkce močových cest a reproduktivních orgánů je nejlépe užívat během jídla.Byliny na podporu jater,sleziny,žaludeční činnosti,trávení a zažívání je možné užívat během jídla.Byliny,které snižují napětí a bolest hlavy,podporují mozkovou,srdeční a plicní činnost je možné užívat po jídle.Byliny podporující odpočinek a dobrý spánek je dobré užívat hodinu před spaním.

Nabídka čajů je k dispozici v záložce HIMALAJSKÉ AJURVÉDSKÉ BYLINNÉ ČAJE

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com