Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Jeden strom dokáže mnoho

„Ztratíme-li bohatství, neztratíme nic, ztratíme-li zdraví, o něco přijdeme, ztratíme-li charakter, ztratíme všechno.“..........Billy Graham

                 

Strom je jeden a více stromů je LES. Les je nutné chápat jako ekosystém, nikoli jen jako soubor dřevin. Ekosystém lesa byl v dřívějších dobách spíše přirozený, ale dnes je spíše umělý - alespoň umělý. Kvantita a kvalita lesů se výrazně zhoršuje. Na úbytek lesů má vliv zejména antropogenní činnost, ale i samotný koloběh přírody. My lidé, potřebujeme zemědělské plochy, potřebujeme dřevo, rozšiřujeme města a vesnice, zkrátka kácíme lesy za účelem zemědělství, těžby nebo urbanizace. Antropogenní znečištění atmosféry a půd vyvolává navíc u stromů různá onemocnění. ZPLODINY Z AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU , kyselé deště, ZASOLOVÁNÍ SILNIC A CHODNÍKŮ , pesticidy aj. snižují počty a velikosti listů, průduchy a jejich hustota je u listů stále menší, CHLOROFYLU stále ubývá a dochází velmi často k opadu nebo nekrózám listů a jehlic. Do toho všeho se vloží přírodní jevy, které člověk může velmi těžce ovlivnit. Zasáhnou jako blesk z čistého nebe a způsobí spoušť na lesích téměř nenávratnou. Nad ztrátou obrovského množství stromů zapláče spíše naše budoucí generace. Už teď to v některých turistických horských oblastech vypadá jako po válce.

Důsledek Kyrillu

Co všechno takový strom vlastně dokáže?  Na obrázku níže je popsáno „pouhých“ sedm funkcí jednoho stromu. Ve skutečnosti je jich však mnohem více. Nejdůležitější význam stromů je zejména klimatický a půdoochranný.

Funkce stromu

 

Obrovské množství stromů je v současné době také káceno na výrobu jednorázových plen. Jestli obsahují navíc ještě spoustu chemických přísad nebo jsou ze značkou EKO je stromům celkem jedno.

Pozn. EKO plena na kompost nepatří! Každá použitá jednorázová plena je nebezpečný odpad, kvůli které musel být pokácen strom. Měla by se likvidovat spalováním. Otázkou zůstává, co je lepší? Látková plena nebo jednorázová? Ekolog to může vidět jinak než ekonom a maminky a tatínkové k tomu jistě také mají co říci.

 

Rok 2011 je vyhlášen jako Mezinárodní rok lesů a vystřídal tímto rok 2010, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem BIODIVERZITY .

8.8.2011

Aktualizace 6.12.2012

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com