Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Ropa – černé zlato v potravinách, lécích nebo oděvech

Cigarety, alkohol, nafta a benzín - čtyři pojmy, ze kterých putuje nejvíce peněz do státní pokladny, a ve kterých bychom ropné látky očekávali. Všichni je známe a každý z nás má osobní zkušenosti nejméně se dvěma z nich. Početná většina i se všemi čtyřmi pojmy. Všichni víme, že cigarety škodí zdraví, alkohol je nazýván metlou lidstva a auto má dnes téměř každý, někdo i dvě a více v rodině. Naprosto běžné čtyři pojmy, nad jejichž složením nikomu nezůstane rozum stát a všem je znám jejich škodlivý účinek na organismus. Nemá smysl si nalhávat, že ten kdo žije zdravě, nepoužívá k osobním či pracovním účelům auto. Takový člověk poškozuje zase vlivem užívání svého vozu naše ovzduší. Ten, kdo se stravuje, jak se dá, nemusí např. vlastnit auto a chodí pěšky. Jsme lidé různí, s různými názory a různým stylem života. Kdo nekouří, pije alkohol a chodí pěšky. Kdo kouří, nepije alkohol a jezdí autem. Kdo nekouří, ani nepije alkohol, jezdí autem apod. Velmi malá skupina lidí nekouří, nepije alkohol, nejezdí autem a chodí všude pěšky. Tak to zkrátka v dnešním světě je. Všechny čtyři pojmy sice známe, avšak jejich odbyt nechceme nebo spíše nemůžeme změnit či zcela zastavit. Proč? Jsou to nejužívanější produkty z ropy nebo alespoň s obsahem ropných látek. Kam se podíváme, všude nás obklopuje ropa a výrobky z ní. Zastavíme těžbu ropy? Zcela jistě ne.

Cigarety škodí zdraví a způsobují rakovinu plic. O tom není pochyb. Na každé krabičce jsou popsány škodlivé účinky. Alkohol také zabíjí a způsobuje těžkou závislost a deprese, nicméně na žádné láhvi tato informace není uvedena. Zřejmě je alkohol výjimka. Stejně jako benzín nebo nafta. Žádné spalovací procesy nemají v žádném případě příznivé účinky na zdraví člověka. Naopak, velmi škodí lidskému zdraví a toxické látky se dostávají ze spalovacích procesů nejen do životního prostředí, ale zároveň do plic člověka spolu s dalšími nežádoucími látkami. Na čerpacích stanicích informace o poškození ovzduší a zdraví vlivem spalovacích procesů v automobilech chybí. Opět jsou polycyklické aromatické uhlovodíky zřejmě výjimka. Možná se jen leccos považuje za tolik triviální, že se nikdo neobtěžuje vůbec takovou věc řešit a není potřeba tyto informace lidem sdělovat, aby jim vešly více do podvědomí. Nějaké smogové situace v létě nebo v zimě pak nikoho nezajímají a někteří lidé autem do měst stejně vyjedou, aniž by museli, i přesto, že je vyhlášen zákaz vjezdu automobilů do měst s vysokou koncentrací škodlivých plynů. Pohodlnost a lenost? Možná. Spíše jsme jen laxní.

Principem zdravého životního stylu je vůbec začít a především chuť chtít něco ve svém přístupu ke zdraví změnit. To ale není tak jednoduché, jak se může někomu jevit. Lidé zaměstnaní např. v metalurgickém, strojírenském průmyslu a v mnohých dalších odvětvích, mají plíce díky své práci v mnohem horším stavu, než kuřák kouřící krabičku cigaret denně. Přicházejí totiž s toxickými látkami denně do styku. Práce však tyto lidi živí a nejen je, ale i celé rodiny, a tak jim nic jiného nezbývá. Někdo tu práci dělat musí, aby si lidé, co žijí zdravě, mohli např. rozsvítit, zatopit, postavit dům nebo koupit výrobek ze zlata, stříbra, anebo právě již výše zmiňované auto. Takovým lidem bychom měli naopak poděkovat. Očividně vše se vším souvisí a kritika lidí, co mají odlišné názory a žijí jiný životní styl, není zcela jistě na místě. Každý máme zkrátka jiné priority. Tito lidé by však měli o své zdraví dbát více než mnozí ostatní. Zrušit metalurgický nebo strojírenský průmysl určitě nemůžeme, jsme na výrobcích z těchto odvětví všichni závislí. Kdyby navíc zničehonic došla ropa, byla by to katastrofa na celé zeměkouli. Zkrachovala by miliarda společností a další miliardy lidí by přišli o práci. Dokonce i ti, co nabízejí zdraví prospěšné výrobky, protože jsou závislí např. na automobilovém dovozu svého zboží. Dnes je vyráběno mnoho zboží z ropy. A produkty z ropy jsou toxické. Cigarety (oxid uhelnatý - spalovací proces), alkohol (ethanol – získáván katalytickou hydratací ethenu, který je získáván krakováním uhlovodíků z ropy ), benzín a nafta (z frakční destilace ropy), oblečení, které je nabízeno běžně v obchodech (s obsahem ropných látek nebo nonylfenolu s benzenovým jádrem), plasty, některé léky, hnojiva a mnohé jiné. Takové malé „cosi stále jdoucí donekonečna dokola“, o kterém se všeobecně ví. Ropa je nazývána černým zlatem. Toto černé zlato máme však také v potravinách! Konzervant benzoan sodný – je obsažen v mnohých potravinách nebo nápojích. Odkud se vzal? Je to sodná sůl kyseliny benzoové. Co je kyselina benzoová? Průmyslově vyráběná karboxylová kyselina oxidací toluenu na katalyzátoru kobaltu nebo manganistanu draselného. Proč se jmenuje kyselina benzoová? Obsahuje jedno benzenové jádro a díky tomu získala název od benzenu. Co je benzen? Vysoce karcinogenní aren (aromatický uhlovodík). A jsme zase na začátku - u ropy.

V chemickém průmyslu jsou benzen nebo kyselina benzoová bezesporu nepostradatelné, ovšem v lécích nebo v potravinách ? Kyselina benzoová se vyskytuje sice v běžně v přírodě, zejména v bobulovitém ovoci, nicméně před jejím užitím jako konzervantu proti plísním v potravinách a lécích bychom měli spíše hledat vhodnější náhradu. Obsah benzenového jádra v kyselině může u dětí, citlivých jedniců nebo dlouhodobém užívání vyvolávat alergie. Kyselina benzoová se v lécích nebo potravinách užívá opravdu často a dětem rozhodně potraviny nebo léky s jejím obsahem do úst nepatří! Proto např. brusinky kvůli svíravým účinkům na organismus nebo obsahu přírodní kyseliny benzoové dětem nepodáváme a na výrobcích s obsahem brusinek je toto tvrzení většinou zdůrazněno. Benzen - vysoce toxická látka původem z ropy, přesněji řečeno izolován z odpadu z ropy – z dehtu, jde o vysoký karcinogen způsobující zejména rakoviny. Máme zkrátka ropné látky v jídle nebo v některých lécích, takže se nedivme, že jsme nemocní a alergici. Že se s těmito produkty setkáme v cigaretách nebo benzínu bychom čekali, ale v jídle a lécích? Alibistické názory na tyto výrobky, že je zde obsaženo tak malé množství (tzv. limit), které organismu nemůže uškodit, je naprosto stejné, jako když si řekneme, že jedna cigareta nebo panák alkoholu ještě nikoho nezabily. Z jedné krabičky léku se mohou stát postupem času dvě krabičky léků, stejně tak jako z jedné cigarety se může stát krabička cigaret nebo z jednoho panáka alkoholu se může stát rázem celá láhev. Žijeme zkrátka vedle ropných produktů a dokonce i s nimi. Jediné, co musíme udělat je přizpůsobit se a kdo chce vybočit z řady se slovy, že změní svět, tak mu popřejme hodně štěstí, kterého bude potřebovat opravdu hodně. Čerpejme proto informace, nikdy nevíme, kdy se nám budou hodit. Další alibistická slova, že tělo má jít do hrobu zhuntované, si nechejme raději pro sebe a mysleme spíše na ty, co tu po nás zůstanou. Buďme s nimi co možná nejdéle. Máme-li na cigarety, alkohol, benzín nebo naftu, měli bychom mít zároveň peníze také na zdraví prospěšné výrobky. Začít se dá kdykoli. Zařadit do svého jídelníčku zdraví prospěšné produkty bez chemie je pořád lepší než nedělat nic a nechat se unášet jen na vlnách ropy. Máte-li chuť ještě číst, pokračujeme v souvislosti s ropou, jejíž produkty jsou nejen karcinogenní, ale zároveň mnohdy mutagenní a teratogenní v dalším článku. Pokračujme například tím, jakou bylinu mohou mnozí profylakticky užívat před vznikem nádorů a rakovin, zároveň však již při jejich krutém zjištění. ČTĚTE VÍCE  

Foto: Morguefile

13.9.2011

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com