Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí
 

Escherichia coli

Bakterie Escherichia coli nemá přímé označení názvu způsobující výhradní alimentární nákazu. Vzhledem však ke své patogenitě v lidském a zvířecím organismu vyvolává mnoho infekčních onemocnění z potravin, a proto je na místě ji zde uvést. Kmeny Escherichia coli se rozlišují zejména do čtyř hlavních skupin :

1. EPEC (enteropatogenní) O26, O55, O86, O111 (vyvolávají novorozenecké průjmy)

2. EIEC (enteroinvazivní) O124, O143, O164 (pronikají do buněk, kde se množí, podobné mechanismu shigely)

3. ETEC (enterotoxigenní) O6, O8, O78, O128 (kolonizují tenké střevo)

4. EHEC (enterohemoragické) O157 : H7 produkující cytotoxiny způsobující rozdílné klinické syndromy. Váží se v tlustém střevě, kde produkují nebezpečný shigalike toxin nebo verotoxin.

a) Charakteristika: průjmová onemocnění, hnisavé procesy, bolesti břicha v důsledku zánětu močových cest

b) Stanovení diagnózy: mikrobiologické vyšetření na bakterii Escherichia coli ze stolice.

c) Zdroj nákazy: kontaminované potraviny (ovoce, zeleniny, maso)

d) Inkubační doba : EPEC 9-12 hod. , ETEC 10-18 hod. , EIEC 12-18 hod. , EHEC 3-8 dní

e) Cesta přenosu nákazy: fekálně-orální přenos, nepřímo kontaminovanými předměty (EPEC) nebo přímo kontaminovanými předměty (EIEC), přenos potravinami, vodou a zeleninou (ETEC), nepasterizované mléko a nedostatečná tepelná úprava hovězího masa (EHEC)

f) Léčba: vždy kontaktovat Vašeho lékaře

Charakteristika Escherichia coli

Escherichia coli je gramnegativní tyčinkovitá bakterie žijící v tlustém střevě a je nezbytnou součástí střevní mikroflóry teplokrevných živočichů. Z fekálního znečištění hospodářských zvířat se může tato bakterie dostat přes horninové prostředí až k podzemním vodám a kontaminovat je. V humánní medicíně se považuje za nejběžnější indikátor kontaminace pitné vody.

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com