Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí
 

Shigelóza (bacilární úplavice)

a) Charakteristika: vysoké teploty, křečovité bolesti břicha, průjem s příměsí krve, dehydratace organismu. 

b) Stanovení diagnózy : mikrobiologické vyšetření na bakterie Shigella. Zpravidla Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei. Kultivace se provádí zpravidla na DC agaru, Endově půdě, SS agaru)

c) Zdroj nákazy : přímým kontaktem s nemocným člověkem nebo rekonvalescentem, požitím kontaminované vody a dále předměty, ovoce, zeleninu v ní omývaných.

d) Inkubační doba : 1-5 dnů

e) Cesta přenosu nákazy : fekálně-orální přenos, významným zdrojem je hmyz (komáři, mouchy).  Vzhledem k nízké infekční dávce převládá přenos přímým kontaktem.

f) Léčba : Vždy kontaktovat Vašeho lékaře.

Charakteristika Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydií, Shigella sonnei

Rod Shigella jsou nespirálující, gramnegativní bakterie. Dělí se do čtyř druhů, tvořených 44 sérotypy :

1. Shigella dysenteriae (A podskupina rodu Shigella s 12 sérotypy, infekční dávka je velmi nízká, výskyt epidemií je běžný v kolektivních zařízeních (dětské tábory, ubytovny, azylové domy), kde se obtížně dodržují základní hygienická pravidla, nejtěžší průběh má infekce Shigella dyseteriae sérotyp 1, značná produkce Shiga toxinu, jehož důsledkem je inhibice proteosyntézy).

2. Shigella flexneri ( B podskupina rodu Shigella s 13 sérotypy, gramnegativní, nepohyblivé, rovné tyčinky)

3. Shigella boydií  (C podskupina rodu Shigella s 19 sérotypy, u nás výjimečné, spíše imoprtované)

4. Shigella sonnei ( D podskupina rodu Shigella s 1 sérotypem)

Bakterie Shigella  produkují termolabilní toxiny, kromě Shigella dyseteria, je termostabilní a nejsilnější. K nákaze stačí již cca 200 bakterií. Po překonání nemoci nadále trvá minimální odolnost, protilátková odpověď je velice malá.

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com