Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Kokcidióza 

Kokcidiózu u zvířat způsobují parazitičtí prvoci ze skupiny Apicomplexa  tzv. kokcidie.  Kokcidie jsou vylučovány trusem či výkaly zvířat v mnohamilionovém množství a kontaminace komplexního chovu bez důkladné kontroly je téměř zaručena. Jedná se o velice závažné onemocnění střevního traktu, které je zapříčiněno špatnou výživou zvířat, stresem a špatnými zoohygienickými podmínkami. Zdrojem infekce pro člověka jsou převážně potraviny (ovoce a zelenina), půda nebo voda kontaminovaná trusem zvířat, která vylučují oocysty a také nedostatečně tepelně upravené maso obsahující tkáňové cysty kokcidií.

            Střevní kocidiózy u člověka jsou nákazy enteropatogenními protozoickými parazity z podtřídy kokcidií Coccidia. Množí se ve střevním epitelu a do střevního obsahu se dostávají oocysty lišící se u jednotlivých druhů velikostí a tvarem.Většina kokcidií není pro člověka nebezpečná, nicméně Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum nebo Isospora belli  mohou u člověka vyvolat závažné průjmové infekce,

Toxoplasma gondii

Zvláště nebezpečné jsou pro těhotné ženy nebo osoby s oslabeným imunitním systémem (vznik neurotoxoplazmózy - toxoplazmová encefalitida s mentálními poruchami a ložiskovými neurologickými příznaky). Snížené účinky antikokcidik vzhledem k rezistenci kokcidií jsou dnes již známy. Jejich negativní dopady na životní prostředí jsou v dnešní době stále obezřetněji sledovány, neboť tyto zvířaty vylučované látky se spolu s podestýlkou výkrmových hal dostávají do přírodního cyklu v mnohatunových množstvích, a to by mělo za důsledek nejen zvýšenou rezistenci. Vakcinace však nemá vůči kokcidím antibiotický efekt, který by kokcidie zcela zastavil, umožňuje pouze jejich kontrolu. Vakcinace proti kokcidióze spolu s probiotickými přípravky se považují za ekologické a účinné řešení pro její prevenci a zároveň prevenci střevních infekcí u hospodářských zvířat.

Cryptosporidium parvum

Je patogenní prvok, který přežívá velice dlouho ve vodách a půdách. Jeho oocysty mají velikost kolem 5 mm a způsobují u člověka velmi rozsáhlá průjmová onemocnění, která mohou končit i smrtí. Ohrožení kontaminace pitné vody z vod povrchových, zejména z velkochovů je pravděpodobná. Ohroženou věkovou skupinou jsou děti do 5 let a lidé s oslabeným imunitním systémem

Isospora belli

Způsobuje parazitální nemoc u člověka zvanou izosporóza. Výskyt je zejména v tropických oblastech.  U osob se sníženým imunitním systémem způsobuje průjmy, dehydrataci organismu a horečnaté stavy. Diagnostikuje se výskytem oocyst ve stolici člověka.

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com