Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro devn podlahy

Woca - mdlo na devn olejovan podlahy prodn 2,5 litru 

Vae cena: K s DPH
Bn cena:748,00 K
Uette - sleva:10.03% / 75,00 K
Dostupnost:skladem
Mnostv:

Woca - mdlo na devn olejovan podlahy prodn 2,5 litru

- pro itn a drbu devnch olejovanch podlah
- pro zkladn oeten podlah z mkkho deva
- vhodn pro dtsk hraky
- doporueno z hlediska biologie bydlen
- vydatnost 320 - 400 m2/litr

drba olejovanch, voskovanch a mdlem oetench povrch. Mdlo na devn olejovan podlahy je vyrobeno z prodnch rostlinnch tuk bez pdavku parfm a rozpoutdel. Receptura umouje itn a zrove optovn promatn podlahy, a zajiuje tak pi itn i jej etrnou drbu.

Potebujete:

2 umlohmotn kbelky, provzkov mop, drk mop, nebo kapsov mop se dmaem.

Jak sprvn postupovat?

Na svtl druhy deva a vechny povrchy upraven blm olejem doporuujeme pout bl mdlo, na ostatn povrchy mdlo prodn. Mdlo na devn olejovan podlahy mete pout k etrn drb podlah upravench vemi znmmi systmy oeten olejem. Ped pouitm mdlo dokonale protepejte. 125 ml mdla smchejte s 5 l tepl vody. Doporuujeme pouvat 2 kbelky, jeden s mdlovm roztokem, druh s istou vodou. Provzkovm mopem podlahu umjte mdlovm roztokem.Rozpuste neistoty, setete je a mop oplchnte v ist vod. erstvm mdlovm roztokem znovu podlahu navlhete a nechte uschnout. U ji vak neutrejte istou vodou a hlavn nenechte na podlaze loue.

Tip: Odoln neistoty lze etrn rozpustit blm mopem s mdlovm roztokem. U velice odolnch neistot pome ist skvrn nebo intenzivn isti, nsledn je ovem nutn podlahu doolejovat.

Vrobky pro pi o devo WOCA se zkou v laboratoch v stavu pro stavebn biologii v Rosenheimu (IBR), kter je doporuil z hlediska ekologie bydlen. Ovuje se inek na lidsk zdrav a na ivotn prosted pomoc vrobnch proces a vrobk, kter se pouvaj ke stavb, zaizovn a bydlen.

Spolenost WoodCare Denmark je cerfifikovna podle nsledujcch standard:

ISO 9001: 2000 Mezinrodn standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinrodn standard pro systm environmentlnho managementu

Systm kvality a zen vliv na ivotn prosted zajiuje, e prodej, nkup a vvoj vrobk i vroba probhaj podle stanovench postup a instrukc, kter jsou znmy vem pracovnkm. ISO 9001 zajiuje, e je splnna stanoven kvalita postup i vrobk, a tak vznikaj vrobky stejnorod kvality. ISO 14001 zohleduje vechny aspekty ivotnho prosted jak ve vbru surovin, v internm ivotnm prosted, tak i pi manipulaci s odpadem.

U vrobku byla testovna migrace kov (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzork podle normy EN 71 1995 Bezpenost hraek st 3: Migrace uritch prvk. Nebyla zjitna dn migrace uvedench kov nad hranic rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Vechny vrobky pro interiry jsou tedy vhodn pro dtsk hraky.

Zkuebn norma DIN 53160 - Podle vsledk zkouek nevykzaly zkuebn psy nanesen na rzn devn povrchy dn viditeln zabarven. Jsou tedy stlobarevn i pi psoben potu a slin.

Vechny produkty WOCA Denmark spluj smrnice EU stanovujc limity pro emise VOC (tkav organick ltky).


« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com