Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro devn podlahy

Woca - refresher istc a oivujc mdlo s olejem v prodn barv 2,5 litru 

Vae cena: K s DPH
Bn cena:1 627,00 K
Uette - sleva:10.02% / 163,00 K
Dostupnost:skladem
Mnostv:

Woca - Refresher istc a oivujc mdlo s olejem v prodn barv 2,5 litru

- maximln ochrana proti zneitn a vod od prvnho dne
- oiv prozenou barvu deva
- jemn vyitn a oeten podlahy
- zanech na povrchu ochrann, matn olejov film
- vydatnost 150-200 m2/litr

Woca Oil Refresher natural je uren nejen na podlahy olejovan prodnm (bezbarvm) olejem, ale i na podlahy oeten pigmentovm olejem.

Tento vrobek kombinuje schopnost itn (myt) a peolejovn. Pms oleje v tomto mycm prostedku umouje zrove pi procesu myt penetraci oleje do devnho povrchu a tm vytv zlepen vzhledu a zrove ochrannou vrstvu na povrchu.

Jak sprvn postupovat?

1. Dobe protepejte kanystr s prostedkem.
2. Z podlahy mus bt odstranna pna a prach.
3. Smchejte Woca Oil Refresher s vlanou vodou v pomru:
        pro tradin olejovan podlahy    1:20     (250 ml s 5 l vody)
        pro UV-oleje                              1:40     (125 ml s 5 l vody)
        pro voskov oleje                      1:40     (125 ml s 5 l vody)
4. Pouijte dv ndoby. Jednu s roztokem Woca Oil Refesher a druhou s istou vodou. Nejdve myc hadr nebo mop namote do roztoku Woca Oil Refresher a umyjte podlahu lehce vydmanm hadrem nebo mopem po dlce deviny podlahy. Nsledn vyplchnte myc hadr nebo mop v ist vod, dkladn vydmejte a znovu namote v roztoku Woca Oil Refresher, dkladn vydmejte a znovu vytete podlahu po dlce s clem zanechat rovnomrn vlhk povrch. V dsledku ve popsanho postupu se doporuuje pracovat s plochou cca 10 m2 v jedn etap. Snate se zanechat devnou podlahu ve vlhkm stavu co nejkrat dobu.
5. Podlahu nechejte vyschnout cca 2 hodiny ped dalm pouvnm.
6. Lehce lesklho povrchu lze doshnout peletnm blm padem nebo istm bavlnnm hadrem.

Tip: pi myt pouijte dva kbelky - jeden na prostedek Woca Oil Refresher smchan s vodou a druh na istou vodu, ve kter vymchte ist hadr.

Vrobky pro pi o devo WOCA se zkou v laboratoch v stavu pro stavebn biologii v Rosenheimu (IBR), kter je doporuil z hlediska ekologie bydlen. Ovuje se inek na lidsk zdrav a na ivotn prosted pomoc vrobnch proces a vrobk, kter se pouvaj ke stavb, zaizovn a bydlen.

Spolenost WoodCare Denmark je cerfifikovna podle nsledujcch standard:

ISO 9001: 2000 Mezinrodn standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinrodn standard pro systm environmentlnho managementu

Systm kvality a zen vliv na ivotn prosted zajiuje, e prodej, nkup a vvoj vrobk i vroba probhaj podle stanovench postup a instrukc, kter jsou znmy vem pracovnkm. ISO 9001 zajiuje, e je splnna stanoven kvalita postup i vrobk, a tak vznikaj vrobky stejnorod kvality. ISO 14001 zohleduje vechny aspekty ivotnho prosted jak ve vbru surovin, v internm ivotnm prosted, tak i pi manipulaci s odpadem.

U vrobku byla testovna migrace kov (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzork podle normy EN 71 1995 Bezpenost hraek st 3: Migrace uritch prvk. Nebyla zjitna dn migrace uvedench kov nad hranic rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Vechny vrobky pro interiry jsou tedy vhodn pro dtsk hraky.

Zkuebn norma DIN 53160 - Podle vsledk zkouek nevykzaly zkuebn psy nanesen na rzn devn povrchy dn viditeln zabarven. Jsou tedy stlobarevn i pi psoben potu a slin.

Vechny produkty WOCA Denmark spluj smrnice EU stanovujc limity pro emise VOC (tkav organick ltky).

 


« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com