Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Ochrana osobních údajů/Vaše činnost v našem e-shopu

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné ke komunikaci s Vámi nejen z naší strany, ale i ze strany doručovatele zásilek, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ, chcete-li uplatňovat fakturu ve svém podnikání. Nevyužíváme marketingových služeb, ani žádných reklam, tudíž Vaše údaje nikomu dalšímu neposkytujeme. Vaše údaje slouží pouze ke kladnému vyřízení Vaší objednávky a k vedení účetnictví.

Údaje o Vaší činnosti v našem e-shopu

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

U jednotlivých produktů jsou případně uváděny rady,dávkování a doporučení od výrobců,která však v žádném případě nenahrazují lékařské vyšetření a konzultaci s lékařem.V případě jejich zakoupení kupujícím se konzultace s lékařem již předpokládá a kupující tak jedná výhradně na svoji odpovědnost.                              

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů běžný provoz e-shopů nedává důvod jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. K provozu internetového obchodu (pro účely plnění smlouvy) není nutné obstarávat souhlas se zpracováním osobních údajů. Více informací OTÁZKY A ODPOVĚDI UOOU K GDPR

 

contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com