Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

  1. Zboží bylo poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník NESMÍ takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce telefonicky/e-mailem).
  2. Zboží bylo poškozeno po převzetí od přepravní služby špatnou manipulací a poškodil se obal nebo pomačkaly výrobky uvnitř. V tomto případě prodávající za vady neodpovídá.
  3. Zboží bylo uchováváno v podmínkách, které neodpovídaly požadavkům uskladnění. Výrobky uvnitř dárkových košů podléhají uskladnění od 20°C do 25°C nebo pokojové teplotě. Při vystavení přímému slunečnímu záření může dojít k poškození a prodávající v tomto případě neodpovídá za vady. Dárkové koše jsou baleny do celofánu - odolné proti vlhkosti, nikoli proti přímému slunečnímu záření.
  4. Zboží bylo poškozeno působením živlů. Došlo k poškození vlivem větru, deště apod., kdy zboží spadlo na zem nebo promoklo. Prodávající za vady neodpovídá.
  5. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s přepravou. Při hrubém zacházení může dojít k poškození a prodávající v tomto případě za vady neodpovídá.
  6. Potravinové výrobky, kosmetika a doplňky stravy jsou baleny s minimální lhůtou trvanlivosti a s datumem spotřeby do... (některé doplňky stravy). Dodáváme pouze kvalitu a velice přísně dodržujeme distribuci našich výrobků. Výrobky dostupné na našem e-shopu nepodléhají rychle kazícímu se zboží, a proto se na ně pohlíží jako na ostatní zboží potravinářské, na které se záruka vztahuje dle § 620 odst 1 občanského zákoníku se záruční dobou 8 dní. Na tuto úpravu navazuje zákon o potravinách a tabákových výrobcích, který rozlišuje dvě data:

 a) DATUM POUŽITELNOSTI: datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající zkáze (při dodržování skladovacích podmínek) zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po uplynutí této doby nesmí být uváděna do oběhu. Datum použitelnosti se specifikuje slovně... spotřebujte do... s udáním dne a měsíce popř. roku.

 b) DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI: datum posledního dnu, kdy si při dodržení skladovacích podmínek potravina zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu může být potravina uvedena do oběhu pouze tehdy, pokud je zdravotně nezávadná a je řádně označena. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy... minimální trvanlivost do... s udáním dne, měsíce a roku ukočení této doby. U potravin s minimální dobou trvanlivosti kratší, než 3 měsíce nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden rok. Pokud je minimální trvanlivost delší, než 3 měsíce, ale kratší, než 18 měsíců, nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden den. Přesahuje-li minimální trvanlivost 18 měsíců, nemusí být uveden v datu minimální trvanlivosti den, ani kalendářní měsíc.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu zpět.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Pokud zákazník při své objednávce platil zároveň dopravu (týká se objednávek s nižší cenou než 1500,- Kč, při kterých se dopravné v našem e-shopu neplatí), bude mu zároveň vrácen poplatek za dopravu. V případě sporu je možné využít mimosoudní cestu, kterou řeší ČOI.
contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com