Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro devn podlahy

WOCA - Tvrd voskov olej Extreme prodn 2,5 l 

Vae cena: K s DPH
Bn cena:2 616,00 K
Uette - sleva:10.02% / 262,00 K
Dostupnost:skladem
Mnostv:

WOCA - Tvrd voskov olej Extreme prodn 2,5 l

- vydatnost 8 - 12 m2/litr

WOCA Olej s voskem je vhodn na run nebo strojn olejovn devnch povrch. Olej zajiuje extrmn odoln povrch pokryt ochrannou vrstvou. WOCA Olej s voskem je vhodn jako zkladn prava vech nedokonench, novch nebo nov zbrouench devnch povrch v interiru nebo jako finln ntr na WOCA Olej Colour. Na vt plochy doporuujeme strojn zapracovn.

Jak sprvn postupovat?

Pprava:
Devn povrch pebruste brusnm paprem o zrnitosti 100-120. Ped aplikac oleje mus bt podlaha pln such a zbaven neistot a mastnoty. Doporuen vlhkost deva je max. 12%. Teplota oleje, podlahy a v pokoji by mla bt mezi 15°C-35°C. Bhem aplikace a schnut dostaten vtrejte.

Nvod k pouit:
1. Podlahu vytete 125 ml WOCA Intenzivnho istie smchanm s vodou v pomru 1:40. Ped aplikac oleje mus bt podlaha pln such.
2. Ndobu s olejem dkladn promchejte, mchejte i bhem nanen. Ndoby z rznch ar smchejte u ped aplikac, aby nebyly vidt barevn rozdly.
3. Nanejte tenkou vrstvu vlekem s krtkm vlasem. Nechte olej 20 minut psobit.
4. Olej zapracujte blm nebo bovm padem pomoc runho drku na pad nebo podlahsk brusky, dokud nebude povrch dostaten nasycen a sjednocen.
5. Podlahu nechte schnout 8 - 10 hodin.
6. Pokud je to nezbytn, naneste i druhou vrstvu (viz bod 3-5).
7. Nad vyistte WOCA edidlem.
8. Podlahu mete lehce uvat nsledujc den, olej je dostaten vytvrzen po 3 dnech v zvislosti na podmnkch v interiru. Podlahu nevytrejte, dokud olej pln nevytvrdne.

Nsledn drba

Pro pravideln itn pouvejte WOCA Mdlo na devn olejovan podlahy nebo WOCA Refresher, kter na povrchu vytv ochrannou vrstvu. V ppad poteby peolejujte WOCA Olejem s voskem nebo WOCA Peujc pastou.

Upozornn: Vzhledem k nebezpe samovzncen je dleit namoit pouit hadry do vody a zlikvidovat je v dobe uzaven ndob.

Vrobky pro pi o devo WOCA se zkou v laboratoch v stavu pro stavebn biologii v Rosenheimu (IBR), kter je doporuil z hlediska ekologie bydlen. Ovuje se inek na lidsk zdrav a na ivotn prosted pomoc vrobnch proces a vrobk, kter se pouvaj ke stavb, zaizovn a bydlen.

Spolenost WoodCare Denmark je cerfifikovna podle nsledujcch standard:

ISO 9001: 2000 Mezinrodn standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinrodn standard pro systm environmentlnho managementu

Systm kvality a zen vliv na ivotn prosted zajiuje, e prodej, nkup a vvoj vrobk i vroba probhaj podle stanovench postup a instrukc, kter jsou znmy vem pracovnkm. ISO 9001 zajiuje, e je splnna stanoven kvalita postup i vrobk, a tak vznikaj vrobky stejnorod kvality. ISO 14001 zohleduje vechny aspekty ivotnho prosted jak ve vbru surovin, v internm ivotnm prosted, tak i pi manipulaci s odpadem.

U vrobku byla testovna migrace kov (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzork podle normy EN 71 1995 Bezpenost hraek st 3: Migrace uritch prvk. Nebyla zjitna dn migrace uvedench kov nad hranic rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Vechny vrobky pro interiry jsou tedy vhodn pro dtsk hraky.

Zkuebn norma DIN 53160 - Podle vsledk zkouek nevykzaly zkuebn psy nanesen na rzn devn povrchy dn viditeln zabarven. Jsou tedy stlobarevn i pi psoben potu a slin.

Vechny produkty WOCA Denmark spluj smrnice EU stanovujc limity pro emise VOC (tkav organick ltky).

« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com