Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro devn podlahy

Woca - intenzivn isti 1 litr 

Vae cena: K s DPH
Bn cena:685,00 K
Uette - sleva:10.07% / 69,00 K
Dostupnost:skladem
Mnostv:

Woca - intenzivn isti 1 litr

- pro neupraven, olejovan, lakovan i mdlem oeten povrchy v interiru
- zkladn vyitn a odmatn
- vysok vydatnost
- vhodn pro dtsk hraky
- doporuen z hlediska biologie bydlen
- vydatnost 200 - 300 m2/litr

k zkladnmu itn hrubch i upravench devnch povrch bez ohledu na druh zkladn pravy

Intenzivn isti je vhodn k itn interirovch devnch povrch upravench olejem, lakem, mdlem nebo voskem i k itn neupravench povrch. Odstrauje mastnotu, pnu a zbytky mdla.

Varianty: Intenzivn isti je k dostn v kanystrech o objemu 1 litr a 2,5 litru.

Potebujete: 2 umlohmotn kbelky, provzkov mop, drk mop nebo kapsov mop se dmaem.

Jak sprvn postupovat?

125 ml mdla smchejte s 5 l vlan vody, navlhete podlahu. Krtk psoben usnadn rozputn neistot. Pi silnm zneitn vydrhnte run kartem nebo strojem s pslunou vlokou. pinavou vodu z podlahy sthnte mopem nebo hadrem. Vdy jet jednou setete, aby na povrchu zstalo co nejmn vody. Pi silnm zneitn postup jet jednou zopakujte.

Tip: Vdy pouvejte 2 kbelky, jeden s intenzivnm istiem, druh s istou vodou.

Vrobky pro pi o devo WOCA se zkou v laboratoch v stavu pro stavebn biologii v Rosenheimu (IBR), kter je doporuil z hlediska ekologie bydlen. Ovuje se inek na lidsk zdrav a na ivotn prosted pomoc vrobnch proces a vrobk, kter se pouvaj ke stavb, zaizovn a bydlen.

Spolenost WoodCare Denmark je cerfifikovna podle nsledujcch standard:

ISO 9001: 2000 Mezinrodn standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinrodn standard pro systm environmentlnho managementu

Systm kvality a zen vliv na ivotn prosted zajiuje, e prodej, nkup a vvoj vrobk i vroba probhaj podle stanovench postup a instrukc, kter jsou znmy vem pracovnkm. ISO 9001 zajiuje, e je splnna stanoven kvalita postup i vrobk, a tak vznikaj vrobky stejnorod kvality. ISO 14001 zohleduje vechny aspekty ivotnho prosted jak ve vbru surovin, v internm ivotnm prosted, tak i pi manipulaci s odpadem.

U vrobku byla testovna migrace kov (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzork podle normy EN 71 1995 Bezpenost hraek st 3: Migrace uritch prvk. Nebyla zjitna dn migrace uvedench kov nad hranic rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Vechny vrobky pro interiry jsou tedy vhodn pro dtsk hraky.

Zkuebn norma DIN 53160 - Podle vsledk zkouek nevykzaly zkuebn psy nanesen na rzn devn povrchy dn viditeln zabarven. Jsou tedy stlobarevn i pi psoben potu a slin.

Vechny produkty WOCA Denmark spluj smrnice EU stanovujc limity pro emise VOC (tkav organick ltky).


« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com