Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro devn podlahy

Woca - peujc olej na devn podlahy prodn barva 1 litr 

Cena: K s DPH
Dostupnost:skladem
Mnostv:

Woca - peujc olej na devn podlahy prodn barva 1 litr

pro oeten vech olejovanch devnch podlah
snadn run nebo strojov aplikace
vhodn pro dtsk hraky
doporuen z hlediska biologie bydlen
vydatnost 30-40m2/litr

Prvn oeten a obnova pirozen tvrzench olejovanch povrch.

Olejovan podlahy je ped prvnm pouitm vhodn vyletit olejem tk se to podlah, kter byly pi vrob upraveny pirozen tvrdcmi oleji i vech run olejovanch podlah. Po tomto prvnm oeten se povrch jet vce ztu a bude tak mimodn odoln proti opoteben.
Olej se pouv tak k obnov opotebench st podlahy a vdy po zkladnm itn intenzivnm istiem. Toto oeten lze provst i sten. Ppravek je mon aplikovat run, u vtch povrch je vhodn pout letiku.

Co budete potebovat?

Vleek, letika nebo mop s pslunmi vlokami nebo utrky

Jak sprvn postupovat?

1) Podlahu umyjte 125 ml intenzivnho istie rozmchanho v 5 litrech vody a nechte schnout minimln 8 hodin.

2) Ped pouitm olej dkladn protepte, aby byly vechny pigmenty rovnomrn rozloeny. Na plochu zhruba 4 m2 naneste mopem, utrkou nebo rozpraovaem 100 ml oleje, u vtch ploch pouijte letiku.

3) Bovm nebo blm mopem olej dkladn vtrejte do podlahy, dokud nebude povrch zcela nasycen a devo nezsk svj pvodn erstv vzhled.

4) Pot podlahu vysute savmi utrkami nebo letikou. Na povrchu nesm zstat dn olej. Stejnm zpsobem oetete i zbvajc sti podlahy. Podlahy vyletn letikou budou sten zatvrdl asi po 4 hod. pi teplot 20°C, v ppad runho oeten a po 24 hodinch. Pot je vhodn frekventovan sti podlahy na 1 den zakrt vlnitou lepenkou (zvlnnou st dol) a lze po nich opatrn chodit. V prvnch dnech podlahu neomvejte vodou a chrate ped vlhkem.

Bezpenostn upozornn:

Utrky naskl olejem a brusn prach se mohou samovoln vzntit. Namote je proto do vody a uchovejte a likvidujte je v tsn uzaven ndob!logo

Vrobky pro pi o devo WOCA se zkou v laboratoch v stavu pro stavebn biologii v Rosenheimu (IBR), kter je doporuil z hlediska ekologie bydlen. Ovuje se inek na lidsk zdrav a na ivotn prosted pomoc vrobnch proces a vrobk, kter se pouvaj ke stavb, zaizovn a bydlen.

Spolenost WoodCare Denmark je cerfifikovna podle nsledujcch standard:

ISO 9001: 2000 Mezinrodn standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinrodn standard pro systm environmentlnho managementu

Systm kvality a zen vliv na ivotn prosted zajiuje, e prodej, nkup a vvoj vrobk i vroba probhaj podle stanovench postup a instrukc, kter jsou znmy vem pracovnkm. ISO 9001 zajiuje, e je splnna stanoven kvalita postup i vrobk, a tak vznikaj vrobky stejnorod kvality. ISO 14001 zohleduje vechny aspekty ivotnho prosted jak ve vbru surovin, v internm ivotnm prosted, tak i pi manipulaci s odpadem.

U vrobku byla testovna migrace kov (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzork podle normy EN 71 1995 Bezpenost hraek st 3: Migrace uritch prvk. Nebyla zjitna dn migrace uvedench kov nad hranic rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Vechny vrobky pro interiry jsou tedy vhodn pro dtsk hraky.

Zkuebn norma DIN 53160 - Podle vsledk zkouek nevykzaly zkuebn psy nanesen na rzn devn povrchy dn viditeln zabarven. Jsou tedy stlobarevn i pi psoben potu a slin.

Vechny produkty WOCA Denmark spluj smrnice EU stanovujc limity pro emise VOC (tkav organick ltky).


« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com