Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro devn podlahy

RUBIO - Oil Plus 2C - prodn olej s akcelertorem se zvenou odolnost proti otru a vod 1,3 litry . 26  

Vae cena: K s DPH
Bn cena:2 950,00 K
Uette - sleva:11.9% / 351,00 K
Hmotnost:
Dostupnost:skladem
Mnostv:

RUBIO - Oil Plus 2C - prodn olej s akcelertorem se zvenou odolnost proti otru a vod 1,3 litry . 26

Bezbarv prodn olej na devo s akcelertorem

Aplikace pouze v jedn vrstv!

  • Na namhan povrchy: podlahy, schodit, jdeln stoly, kuchysk desky, koupelnov nbytek, apod.
  • Dky akcelertoru zskme povrch se zvenou odolnost vi otru a psoben vody.  
  • Snadn prce bez "kocour"
  • Neobsahuje rozpoutdla = VOC 0%
  • Vrobek na bzi prodnch produkt.
  • Neobsahuje vodu.
  • Prodn vzhled deva zstane zachovn.
  • Velmi nzk spoteba = cenov vhodn vrobek!
  • Vhodn pro vechny druhy deva - nbytek, obklad stn apod.
  • Snadn drba olejovanch povrch - dlouhodob ochrana.

Pestoe se jedn o bezbarv olej, vtina devin po aplikaci zmn barevn odstn - napklad dub ztmavne a "thne" do luta, smrkov devo zstane svtl, ale asem bude tmavnout apod. Doporuujeme vdy ped aplikac nejprve zhotovit vzorek na kousku deva.

RMC OIL PLUS 2C Rubio® Monocoat Oil Plus 2C je olejov ntr na devo nejnovj generace, kter doke barevn natnovat a ochrnit povrch pouze jednou vrstvou. Kombinace oleje (A) a akcelertoru (B) zaruuje rychl zasychn. Pouv se t pi renovaci a drb povrch oetench olejem Rubio® Monocoat. INFORMACE O PRODUKTU ➢ Uniktn vlastnosti Jednou vrstvou obarv a chrn povrch deva 40 zkladnch barev je mon msit k dosaen jakhokoli barevnho odstnu Zdrazuje prodn vzhled deva, je pjemn na dotyk Ekologick produkt 0% VOC Neobsahuje vodu ani rozpoutdla Snadn drba Prce bez viditelnch pesah Dlouhodob ochrana Minimln spoteba: 30 50 m2 z jednoho litru Lze pout na tm vechny typy deva nbytek, podlahy, masv, pekliku, MDF atd Velmi odoln proti odru Odoln vi vod, vhodn do koupelen i kuchyn Odolv vysokm teplotm Rychle vyzrv: 80% bhem 2 dn Ji 5 dn po aplikaci je mon pout pi klidu vodu s mdlem ➢ Technick popis RMC Oil Plus 2C (A) Fyzikln vlastnosti pi 20°C: kapalina Pach: olej Bod vzplanut: >99°C Hustota: 0,9 kg/l Obsah VOC: 0 g/l RMC Akcelertor (B) Fyzikln vlastnosti pi 20°C: kapalina Pach: dn Barva: ir Bod vzplanut: >160°C (v zaven ndob) Obsah VOC: 0 g/l

 

➢ Nvod k pouit 1. Povrch deva peliv pebruste, ppadn pedchoz ntr mus bt odstrann. Vysajte vysavaem a zbytky prachu odstrate istiem RMC Cleaner. 2. Smchejte olej s akcelertorem (1-2 minuty) v pomru piblin 3:1 (3 dly oleje A a 1 dl akcelertoru B). 3. Jakmile je povrch po oitn such, rozetete mal mnostv oleje RMC Oil Plus 2C (hadkem, houbikou nebo letcm strojem osazenm bovm padem). Pracujte po sekcch 5 10 m2. 4. Nechte nkolik minut olej reagovat a potom setete vechen pebyten olej (hadrem nebo letikou osazenou blm padem). Kad sek setete bhem 15 minut. Povrch mus bt na omak such! Stejnm zpsobem dokonete cel dlo. 5. V dobe vtran mstnosti me bt povrch pouvn po 24 36 hodinch po aplikaci. drba vodou a istcmi prostedky RMC me bt provdna po uplynut 5 dn. Zrukou pro dlouhodobou ivotnost a odolnost povrchu je nutn pouvat na drbu prostedky Rubio® Monocoat. ➢ Tipy a triky: Vrobek ne NESM nim edit! Ped aplikac olej (A) dkladn promchejte. U velkch ploch a pi pouit vce balen je doporuujeme navzjem smchat, aby bylo dosaeno stejnomrnho barevnho odstnu.

« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com