Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro devn podlahy

RUBIO - isti - ppravek na oitn povrchu ped aplikac oleje 5l  

Vae cena: K s DPH
Bn cena:2 480,00 K
Uette - sleva:15.32% / 380,00 K
Dostupnost:skladem
Mnostv:

RUBIO - isti - ppravek na oitn povrchu ped aplikac oleje 5l

 

RUBIO - isti - ppravek na dokonal oitn povrchu ped aplikac oleje a na pracovn nad, ttce apod.

Rubio Monocoat Cleaner se pouv jako istc prostedek na devo bez povrchov pravy ped aplikac oleje RMC Oil Plus. Pouv se tak k itn materilu a pracovnho nin pouitho bhem aplikace.

itn povrchu surovho deva a nstroj pouitch pi aplikaci oleje RMC. Rubio Monocoat Cleaner se pouv jako istc prostedek na devo bez povrchov pravy ped aplikac oleje RMC Oil Plus. Pouv se tak k itn materilu a pracovnho nin pouitho bhem aplikace. Pro je teba pouvat teba jen malho mnostv RMC Cleaner? Revolun technologie RMC Oil Plus je zaloena na bzi molekulrn reakce, kter zaruuje vznik pevn vazby mezi olejem a vlkny deva bhem 15 vtein. Pokud se na ploe vyskytuje prach, olej s nm reaguje a nsledn pi strojn aplikaci a roztrn pomoc blho padu se na povrchu vytvo mikroskopick pasta. Olej se nave na prach msto na vlkna oetovanho povrchu. Kdy oistme povrch deva jenom lehce naputnm hadkem ppravkem RMC Cleaner, odtranme prach dokonale pomoc elektrostatickho nboje. Nvod k pouit: 1. Povrch dn pebrute a zbavte prachu, nejlpe prmyslovm vysavaem. 2. Oistte povrch ppravkem RMC Cleaner. 3. Nechte devo vyschnout po dobu 15-60 min v zvislosti na mnostv pouitho istie. Technick specifikace: Fyzikln vlastnosti pi 20oC: kapalina Barva: ir Bod varu: 213oC Hustota: 700 kg/m3 (pi 15oC) Viskozita: 1,67 mm2/s (pi 25oC) Rozpustnost ve vod: <0,10% Bod vzplanut: >62oC Spoteba: 1 litr = +/- 75-100 m2 Uveden spoteba je pouze indikativn - pro vpoet pedpokldan spoteby vyzkouejte aplikac na vzorku povrchu, kter budete oetovat. Balen: Plechovky: 1l a 5l Skladovn: Skladujte v originlnm obalu v suchm prosted po dobu max. 12 msc.

« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com