Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Peruánské byliny,očistné kúry,maca....

Guanabana (graviola) rod Annona - bylina z Peru 50 g 

Cena: Kč s DPH
Množství skladem:1
Množství:

Guanabana (graviola) rod Annona - bylina z Peru 50 g

Sypaná sušená bylina

Fytoterapeutické vlastnosti podle domorodých kmenů jižní Ameriky: Protirakovinový, protinádorový, antimikrobiální, antiparazitický, kardiodepresivní, hypotensivní, vasodilatační, sedativní, antidepresivní, antispasmodický, antivirový, snižuje horečku, vyhání hlísty, stimuluje zažívání, antikonvulsní.

Tradiční etnomedicinální léčebný předpis: Jako léčebná dávka se uvádí 2 g 3x denně v kapslích nebo tabletách. Podle libosti lze nahradit standardním nálevem (1 šálek 3x denně) nebo standardní tinkturou 4:1 (2-4 ml 3x denně). Nedoporučuje se současné užívání uňa de gato a gravioly najednou. Vždy je nutné udělat mezi těmito bylinami minimálně 3 měsíční přestávku.

Kontraindikace: Byl prokázán stimulující vliv na dělohu, proto by se neměla užívat během těhotenství. Studie ukazují nárůst aktivity dopaminu, norepinephrinu a monominoxydázy, jakož i inhibici vylučování serotoninu. Na základě toho lze soudit, že užívání byliny může být kontraindikováno v kombinaci s inhibitory MAO a některými předepisovanými antidepresivy. Poraďte se se svým lékařem. Alkoholové extrakty z listů nejevily žádnou toxicitu nebo vedlejší účinky v dávce 100 mg/kg. Pokud se dostaví útlum nebo ospalost, upravte užívané množství. Interakce s jinými léky: žádné další nebyly zaznamenány; i tak může graviola zesílit účinek antihypertensiv a kardiodepresiv resp. antidepresiv a interferovat s MAO-inhibitory.
Vedlejší účinky: Studie ukázaly hypotensivní, vasodilatační a kardiodepresivní vliv gravioly. Lidé užívající antihypertensiva by se měli poradit se svým lékařem a podle toho sledovat krevní tlak (jako léky by měly být upraveny). Velké dávky mohou způsobit nauzeu nebo zvracení. V takovém případě omezte užívání. In vitro byly prokázány významné antimikrobiální vlastnosti. Chronické, dlouhodobé užívání této byliny může vést k odumírání prospěšné bakterie v zažívacím traktu.      Doporučuje se nahrazení diety probiotickými a zažívání podporujícími enzymy, pokud graviolu užíváte déle než 30 dní.

Annonacenové acetogeniny se vyskytují pouze v čeledi Annonaceae. U těchto chemických sloučenin obecně byly zaznamenány protinádorové, antiparasitické, insekticidní a antimikrobiální účinky. Studie o způsobu účinkování, nedávno uskutečněné ve třech nezávislých laboratořích zjistily, že tyto acetogeniny působí jako výborné inhibitory enzymatických procesů, které se dějí pouze v membránách buněk rakovinového nádoru. Proto jsou toxické pro rakovinové buňky, avšak nemají vliv na buňky zdravé. Na Purdue Universtiy ve West Lafayette, stát Indiana vypracovali velké množství studií o acetogeninech, většina z nich byla financována Národním ústavem pro výzkum rakoviny a/nebo Národním ústavem zdraví (NIH). Takto si nechaly Purdue University resp. její pracovní tým zaregistrovat minimálně devět amerických či mezinárodních patentů na své dílo o protinádorových a insekticidních vlastnostech a užitích těchto acetogeninů. V jedné ze svých zpráv nazvaných „Nové pokroky v oblasti annonacenových acetogeninů“ konstatují: „Nedávno jsme sdělili, že annonacenové acetogeniny mohou selektivně inhibovat růst rakovinových buněk a také těch, které jsou rezistentní na adriamycin. Čím více acetogeninů bylo izolováno a provedeny dodatečné pokusy na cytotoxicitu, zaznamenali jsme, ačkoliv většina acetogeninů má vysokou působivost proti buněčným liniím vícera závažných nádorům, že některé deriváty vně různých strukturálních typů a poziční izomery jevily nápadnou selektivitu mezi jistými buněčnými liniemi; např. proti rakovině prostaty. Nyní již rozumíme primárním účinkům acetogeninů. Jsou silnými inhibitory ubichinon (=koenzym Q 10) oxidoreduktázy NADH, která je základním enzymem komplexu I vedoucího k oxidační fosforylaci v mitochondriích. Výzkum ukázal, že působí přímo na místě katalýzy koenzymu Q 10 v rámci komplexu I a mikrobiální glukozodehydrogenázy. Také inhibují oxidázu NADH spojenou s koenzymem Q 10, která je příznačná pro plazmatické membrány rakovinových buněk.

Čtěte VÍCE

« zpět
contents ©2018 www.bionebe.cz | Standa-David.com