Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Mořské houby, lufa, pemza, sůl z Mrtvého moře - regenerace a peeling -> SM SYSTEM - cvičební lano (bolesti zad, krční pátěř, skolióza, kyčelní kloub, hlezení kloub)

Cena od: do:
Vyhledávání v kategorii:

Metoda SMS se vyvíjí již 30 let. Používají ji stovky terapeutů a cvičitelů v Čechách, na Slovensku a v Německu. Tak byla metoda prověřena na poli léčby i pravidelného preventivního a kondičního cvičení.

Spirální stabilizační řetězce stabilizují pohyb, vertikální stabilizační řetězce stabilizují klid

Spirální svalové řetězce stabilizují pohyb, obkružují tělo na jeho povrchu, stahují jeho obvod, a protahují tělo směrem vzhůru. Vertikální svalové řetězce stabilizují klid, probíhají vertikálně, tj. seshora dolů, obvod těla se rozšiřuje, tělo se snižuje.

Hlavní příčina bolestí zad je chybná vertikální stabilizace pohybu

Spirální stabilizace zvyšuje meziobratlové disky, dává meziobratlovým kloubům pohyblivost, odstraňuje blokády. Páteř se regeneruje a léčí. Vertikální stabilizace snižuje meziobratlové disky, klínovitě je deformuje, blokuje meziobratlové klouby. Páteř se degeneruje.

Mechanické příčiny bolestí zad

Bolesti zad mají biomechanický původ. Bolest vzniká díky uzavírání foramina  (meziobratlového otvoru, kterým prochází nervový kořen). Foramen se uzavírá vyklenutím disku, na který je zvýšený tlak a stlačením meziobratlových kloubů. Iritace je v disku samém, v přetížených kloubech, dotykem kloubu a obratlového těla, dotykem trnových výběžků a přímou iritací nervového kořene. Důvod je dlouhé přetrvávání vlivu vertikál v pozici vsedě a ve stoje a hlavně neuvolňování napětí vertikál při pohybu.

Odstranění mechanických příčin bolestí zad

Hlavní zásadou léčby a prevence bolestí zad je aktivní relaxace vertikál aktivací spirálních svalových řetězců. Vlivem svalových spirál se páteř protahuje a ruší se bolestivá iritace v místě foramina. Meziobratlové klouby se od sebe roztahují, stačený disk se vyrovnává, zmenšuje se protruze a výhřez (vyboulení) disku do foramina a páteřního kanálu.

Pohyb aktivuje svaly, svaly modelují meziobratlové disky, klouby a obratlová těla, funkce modeluje strukturu

Cvičení SMS pracuje s těmito principy. Optimální koordinace pohybu - vertikální osa, převaha extenčních (pohyb vzad) pohybových vzorců, správná odpověď ve svalovém aparátu. Vznik spirálních svalových zřetězení, relaxace vertikálních řetězců. Správná odpověď páteře do trakce – protažení směrem vzhůru, centrace – vyrovnání do střední osy.

Osové postavení těla, optimální koordinace pohybu v pletencích vede k spirální stabilizaci

Při cvičení dbáme zásad správné koordinace pohybu. Cvičíme ve vertikální ose. Tělo neopouští základnu pánve a rozvíjí se pouze do přední osy, která spojuje pánev a sternum (kost hrudní) a do zadní osy, která spojuje křížovou kost a záhlaví. Při extenzi (pohybu vzad) v pletenci ramenním se pohybují lopatky dozadu a dolů a loket zůstává u těla. Při pohybu vpřed rozvíjíme jeden obratel po druhém, až dosáhneme přední osy. Pro pohyb v pletenci pánevním platí stejné zásady.

Stabilizaci zdůrazníme výdechem

Dýchání při cvičení. V relaxované pozici se nadechneme do dolního břicha a hrudníku. V aktivní části cviku vydechneme do dolního břicha. Výdechem se intenzivně stabilizuje střed těla a relaxují pletence. Dochází i k výrazné relaxaci svalů šíje.

Relaxace ruky, proprioreceptivní stimulace chodidla

Poutko elastického lana je konstruováno tak, aby umožnilo relaxaci ruky při cvičení a umožnilo proprioreceptivní stimulaci chodidla. Člověk po celý den přetěžuje ruku. Třeba při práci s počítačem a psaním tužkou. Přitom nedostatečně stimuluje plosku nohy při práci vsedě. Proto potřebuje splnit výše uvedený princip.

Stránky: | 1 |

 Cvičební lano pro rehabilitační cvičení (SM SYSTEM)

   SM SYSTEM - cvičební lano (bolesti zad, krční pátěř, skolióza, kyčelní kloub, hlezení kloub)

Cena s DPH:
600,00 Kč
23,08 €

Cvičební lano pro rehabilitační cvičení (SM SYSTEM) ....

není skladem
Stránky: | 1 |
contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com