Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro devn podlahy -> itn a drba (mdla, balzmy a vytvrzovac pasty)

WOCA - mdlo na lamintov, vinylov a lakovan podlahy MASTER CARE 2,5 l 

Vae cena: K s DPH
Bn cena:629,00 K
Uette - sleva:10.02% / 63,00 K
Dostupnost:skladem
Mnostv:

 mdlo na lamintov, vinylov a lakovan podlahy MASTER CARE 2,5 l

- pro pravideln itn
- pro lakovan a lamintov podlahy
- run nebo strojov aplikace
- vhodn pro dtsk hraky
- doporuen z hlediska biologie bydlen
- vydatnost 320 - 400 m2/litr

Pouv se k itn vech lakovanch a lamintovch povrch. Vhodn i na povrchy z PVC, dlabu nebo linoleum apod. Mdlo na povrchu nevytv mdlov film a je proto vhodn k astmu pouit.

Jak sprvn postupovat?

125 ml mdla smchejte s 5 l vody. Podlahu podln vytete. Doporuujeme pouvat 2 kbelky, jeden s mdlovm roztokem, druh s istou vodou na oplachovn vytracch nstroj. Pouvejte co nejmn vody, abyste se vyhnuli mokrmu povrchu.

Rada: Zvlt zneitn podlahy a odoln skvrny odstrate intenzivnm istiem nebo odstraovaem skvrn.

Vrobky pro pi o devo WOCA se zkou v laboratoch v stavu pro stavebn biologii v Rosenheimu (IBR), kter je doporuil z hlediska ekologie bydlen. Ovuje se inek na lidsk zdrav a na ivotn prosted pomoc vrobnch proces a vrobk, kter se pouvaj ke stavb, zaizovn a bydlen.

Spolenost WoodCare Denmark je cerfifikovna podle nsledujcch standard:

ISO 9001: 2000 Mezinrodn standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinrodn standard pro systm environmentlnho managementu

Systm kvality a zen vliv na ivotn prosted zajiuje, e prodej, nkup a vvoj vrobk i vroba probhaj podle stanovench postup a instrukc, kter jsou znmy vem pracovnkm. ISO 9001 zajiuje, e je splnna stanoven kvalita postup i vrobk, a tak vznikaj vrobky stejnorod kvality. ISO 14001 zohleduje vechny aspekty ivotnho prosted jak ve vbru surovin, v internm ivotnm prosted, tak i pi manipulaci s odpadem.

U vrobku byla testovna migrace kov (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzork podle normy EN 71 1995 Bezpenost hraek st 3: Migrace uritch prvk. Nebyla zjitna dn migrace uvedench kov nad hranic rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Vechny vrobky pro interiry jsou tedy vhodn pro dtsk hraky.

Zkuebn norma DIN 53160 - Podle vsledk zkouek nevykzaly zkuebn psy nanesen na rzn devn povrchy dn viditeln zabarven. Jsou tedy stlobarevn i pi psoben potu a slin.

Vechny produkty WOCA Denmark spluj smrnice EU stanovujc limity pro emise VOC (tkav organick ltky).

« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com