Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

WOCA a RUBIO - ekologick itn, drba a pe o devo v interirech a exterirech -> Vrobky pro devn podlahy

Woca - barva na podlahy - pln kryc - bl 2,5litru 

Vae cena: K s DPH
Bn cena:2 779,00 K
Uette - sleva:10% / 278,00 K
Mnostv skladem:0

WOCA - barva na podlahy  - pln kryc - bl 2,5 litru 

Jeden vrobek 2 vrstvy snadn nanen
Na vodn bzi, pln kryc barva
Bez obsahu NMP a proveno na VOC
Dvouvrstv struktura
Otruvzdorn plocha
Snadn drba
Spoteba: 6-10 m2/litr

Barva na podlahy WOCA je jedinen vrobek vytvejc kvalitn zpevnn povrch. Vrobek je vhodn pro mnoho typ devnch povrch, jako jsou podlahy nebo schodit.

Jak sprvn postupovat?

1) Povrch mus bt zcela ist a such, bez zbytk pryskyice, mastnoty, oleje, vosku, vpna a isticch prostedk. Pro dkladn vyitn pouijte Intenzivni isti WOCA.

Brouen: A) Novch povrch: Bruste pomoc skelnho papru se zrnitost 100. Pedtm, ne zanete nanet Barvu na podlahy WOCA, odstrate pomoc vysavae prach vznikl pi brouen. B) Starch povrch: Star povrchy s vrstvou starho laku, vrazn pokozen atd. je teba vyrovnat a brousit na rove istho deva. Pro zvren brouen pouijte skeln papir se zrnitosti 100. Pedtm, ne zanete nanet Barvu na podlahy WOCA, odstrate pomoc vysavae prach vznikl pi brouen.

2) Ped pouitm ntr dkladn promchejte, mchejte i bhem nanen. Obsah ndob oznaench rznmi isly dvek je teba nejprve smchat, aby nevznikly rozdly v odstnu a lesku. Barvu na podlahy WOCA nanejte v rovnomrn vrstv pomoc ttce nebo malskho vleku s krtkm vlasem (dlka vlasu 3 mm). Nnaejte podln. (Doporuujeme zedit prvn ntr, jakoto zkladn vrstvu, a 20% podlem vody).

3) Nechte povrch schnout po dobu 4-6 hodin pi teplot 20°C. Po zaschnut lehce pebruste povrch vnovm lakrnickm padem pro brouen nebo jemnm skelnm paprem se zrnitost 220/240 ped zapoetm dalho kroku odstrate pomoc vysavae prach vznikl brouenm.

4) Naneste druhou vrstvu Barvy na podlahy WOCA (postupujte stejn jako pi nanen prvn vrstvy) a opt nechte zaschnout. V komernch a velmi namhanch prostorch se doporuuje povrch znovu lehce pebrousit a nanst tet vrstvu ntru. Povrch sten vytvrdne po 24 hodinch a zcela vytvrdne po 5-7 dnech pi teplot 20°C. Pe: Pro bn itn pouvejte Mdlo na lakovan, lamintov a vinylov podlahy WOCA. Pro obnoven lesku povrchu lze pout Peujc balzm na lak a vinyl WOCA. Pro odstrann odolnch skvrn, nap. ernch stop od podrek obuvi, pouijte Odstraova skvrn WOCA.

 logo

Vrobky pro pi o devo WOCA se zkou v laboratoch v stavu pro stavebn biologii v Rosenheimu (IBR), kter je doporuil z hlediska ekologie bydlen. Ovuje se inek na lidsk zdrav a na ivotn prosted pomoc vrobnch proces a vrobk, kter se pouvaj ke stavb, zaizovn a bydlen.

Spolenost WoodCare Denmark je cerfifikovna podle nsledujcch standard:

ISO 9001: 2000 Mezinrodn standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinrodn standard pro systm environmentlnho managementu

Systm kvality a zen vliv na ivotn prosted zajiuje, e prodej, nkup a vvoj vrobk i vroba probhaj podle stanovench postup a instrukc, kter jsou znmy vem pracovnkm. ISO 9001 zajiuje, e je splnna stanoven kvalita postup i vrobk, a tak vznikaj vrobky stejnorod kvality. ISO 14001 zohleduje vechny aspekty ivotnho prosted jak ve vbru surovin, v internm ivotnm prosted, tak i pi manipulaci s odpadem.

U vrobku byla testovna migrace kov (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzork podle normy EN 71 1995 Bezpenost hraek st 3: Migrace uritch prvk. Nebyla zjitna dn migrace uvedench kov nad hranic rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Vechny vrobky pro interiry jsou tedy vhodn pro dtsk hraky.

Zkuebn norma DIN 53160 - Podle vsledk zkouek nevykzaly zkuebn psy nanesen na rzn devn povrchy dn viditeln zabarven. Jsou tedy stlobarevn i pi psoben potu a slin.

Vechny produkty WOCA Denmark spluj smrnice EU stanovujc limity pro emise VOC (tkav organick ltky).

« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com