Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

Mosk houby, lufa, pemza, sl z Mrtvho moe - regenerace a peeling -> SM SYSTEM - cviebn lano (bolesti zad, krn pt, skoliza, kyeln kloub, hlezen kloub)

Cena od: do:
Vyhledvn v kategorii:

Metoda SMS se vyvj ji 30 let. Pouvaj ji stovky terapeut a cviitel v echch, na Slovensku a v Nmecku. Tak byla metoda provena na poli lby i pravidelnho preventivnho a kondinho cvien.

Spirln stabilizan etzce stabilizuj pohyb, vertikln stabilizan etzce stabilizuj klid

Spirln svalov etzce stabilizuj pohyb, obkruuj tlo na jeho povrchu, stahuj jeho obvod, a protahuj tlo smrem vzhru. Vertikln svalov etzce stabilizuj klid, probhaj vertikln, tj. seshora dol, obvod tla se roziuje, tlo se sniuje.

Hlavn pina bolest zad je chybn vertikln stabilizace pohybu

Spirln stabilizace zvyuje meziobratlov disky, dv meziobratlovm kloubm pohyblivost, odstrauje blokdy. Pte se regeneruje a l. Vertikln stabilizace sniuje meziobratlov disky, klnovit je deformuje, blokuje meziobratlov klouby. Pte se degeneruje.

Mechanick piny bolest zad

Bolesti zad maj biomechanick pvod. Bolest vznik dky uzavrn foramina  (meziobratlovho otvoru, kterm prochz nervov koen). Foramen se uzavr vyklenutm disku, na kter je zven tlak a stlaenm meziobratlovch kloub. Iritace je v disku samm, v petench kloubech, dotykem kloubu a obratlovho tla, dotykem trnovch vbk a pmou iritac nervovho koene. Dvod je dlouh petrvvn vlivu vertikl v pozici vsed a ve stoje a hlavn neuvolovn napt vertikl pi pohybu.

Odstrann mechanickch pin bolest zad

Hlavn zsadou lby a prevence bolest zad je aktivn relaxace vertikl aktivac spirlnch svalovch etzc. Vlivem svalovch spirl se pte protahuje a ru se bolestiv iritace v mst foramina. Meziobratlov klouby se od sebe roztahuj, staen disk se vyrovnv, zmenuje se protruze a vhez (vyboulen) disku do foramina a ptenho kanlu.

Pohyb aktivuje svaly, svaly modeluj meziobratlov disky, klouby a obratlov tla, funkce modeluje strukturu

Cvien SMS pracuje s tmito principy. Optimln koordinace pohybu - vertikln osa, pevaha extennch (pohyb vzad) pohybovch vzorc, sprvn odpov ve svalovm apartu. Vznik spirlnch svalovch zetzen, relaxace vertiklnch etzc. Sprvn odpov ptee do trakce protaen smrem vzhru, centrace vyrovnn do stedn osy.

Osov postaven tla, optimln koordinace pohybu v pletencch vede k spirln stabilizaci

Pi cvien dbme zsad sprvn koordinace pohybu. Cvime ve vertikln ose. Tlo neopout zkladnu pnve a rozvj se pouze do pedn osy, kter spojuje pnev a sternum (kost hrudn) a do zadn osy, kter spojuje kovou kost a zhlav. Pi extenzi (pohybu vzad) v pletenci ramennm se pohybuj lopatky dozadu a dol a loket zstv u tla. Pi pohybu vped rozvjme jeden obratel po druhm, a doshneme pedn osy. Pro pohyb v pletenci pnevnm plat stejn zsady.

Stabilizaci zdraznme vdechem

Dchn pi cvien. V relaxovan pozici se nadechneme do dolnho bicha a hrudnku. V aktivn sti cviku vydechneme do dolnho bicha. Vdechem se intenzivn stabilizuje sted tla a relaxuj pletence. Dochz i k vrazn relaxaci sval je.

Relaxace ruky, proprioreceptivn stimulace chodidla

Poutko elastickho lana je konstruovno tak, aby umonilo relaxaci ruky pi cvien a umonilo proprioreceptivn stimulaci chodidla. lovk po cel den petuje ruku. Teba pi prci s potaem a psanm tukou. Pitom nedostaten stimuluje plosku nohy pi prci vsed. Proto potebuje splnit ve uveden princip.

Strnky: | 1 |

 Cviebn lano pro rehabilitan cvien (SM SYSTEM)

   SM SYSTEM - cviebn lano (bolesti zad, krn pt, skoliza, kyeln kloub, hlezen kloub)

Cena s DPH:
600,00 K
23,08 

Cviebn lano pro rehabilitan cvien (SM SYSTEM) ....

Vloit do koku
Strnky: | 1 |
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com