Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

WOCA a RUBIO - ekologické čištění, údržba a péče o dřevo v interiérech a exteriérech -> Výrobky pro ošetření dřeva ve venkovních prostorách

Woca - exteriérový olej na dřevěné terasy,fasády a zahradní nábytek barva antracit 2,5 litru 

Vaše cena: Kč s DPH
Běžná cena:1 950,00 Kč
Ušetříte - sleva:18.46% / 360,00 Kč
Dostupnost:skladem
Množství:

Woca - exteriérový olej na dřevěné terasy,fasády a zahradní nábytek barva antracit 2,5 litru

- na vodní bázi
- poskytuje odolnou plochu
- vynikající ochrana před UV zářením
- zabraňuje tvorbě plísní a hub
- vhodný pro dřevěné terasy, dřevěný zahradní nábytek, dřevěné obložení apod.
- rychleschnoucí
- pro konečnou úpravu venkovních dřevěných ploch olejováním
- vydatnost 12-15 m2/litr

Exteriérový olej je určen k finálnímu ošetření a údržbě venkovních dřevěných podlah. Zvyšuje
odolnost povrchu dřeva vůči ulpívání nečistot a negativnímu působení vlhkosti. Vyplnění pórů povrchu dřeva olejem, umocňuje estetický dojem tohoto klasického materiálu (prokresluje texturu dřeva) a činí jej uživatelsky velmi příjemným („omak“). Dodává se v několika přírodních odstínech. Všechny varianty (včetně „Natural“) disponují UV-ochranou.

Varianty: Olej je standardně k dispozici v plechových obalech o objemu 2,5 l.

vzornik

Nářadí: Štětec, bavlněný hadr, případně brusný papír

Jak správně aplikovat?

- Olej aplikujte na nové a čisté dřevo, ještě před používáním podlahy. Pokud je podlaha před aplikací používána, je nutno před započetím olejování povrch důkladně mechanicky očistit. Staré podlahy je vhodné před aplikací oleje čistit pomocí přípravku Čistič pro venkovní plochy a ponechat cca 24 hodin vyschnout. Vždy je nutno zajistit, aby dřevina byla čistá a suchá (do 20% vlhkosti). Pokud je to nezbytné, lehce přebruste dřevní vlákna jemným brusným papírem. Aplikace v exteriéru neprovádějte za deště, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 80%. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a vysoké teplotě.
- Před aplikací olej důkladně protřepejte. Aplikujte rovnoměrně štětcem nebo válečkem. První nános provádějte příčným nátěrem. Přebytečný (nevsáklý) olej z povrchu rovné plochy, ale i ze spojů a drážek setřete bavlněným hadrem nebo čistým štětcem, nejpozději do 20 min. Pokud se povrch jeví jako nenasycený, opakujte nátěr. Dle klimatických podmínek a teploty dojde během 24 - 48 hodin k plnému vytvrzení. V této době zamezte povrchu dřeva styku s vodou.

Upozornění!

Riziko samovznícení: pro zamezení rizika samovznícení je nezbytné aby olejem kontaminované hadry byly namočeny vodou a následně uloženy do uzavřené plechovky.

Výrobky pro péči o dřevo WOCA se zkouší v laboratořích v Ústavu pro stavební biologii v Rosenheimu (IBR), který je doporučil z hlediska ekologie bydlení. Ověřuje se účinek na lidské zdraví a na životní prostředí pomocí výrobních procesů a výrobků, které se používají ke stavbě, zařizování a bydlení.

Společnost WoodCare Denmark je cerfifikována podle následujících standardů:

ISO 9001: 2000 Mezinárodní standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinárodní standard pro systém environmentálního managementu

Systém kvality a řízení vlivů na životní prostředí zajišťuje, že prodej, nákup a vývoj výrobků i výroba probíhají podle stanovených postupů a instrukcí, které jsou známy všem pracovníkům. ISO 9001 zajišťuje, že je splněna stanovená kvalita postupů i výrobků, a tak vznikají výrobky stejnorodé kvality. ISO 14001 zohledňuje všechny aspekty životního prostředí jak ve výběru surovin, v interním životním prostředí, tak i při manipulaci s odpadem.

U výrobku byla testována migrace kovů (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzorků podle normy EN 71 1995 Bezpečnost hraček část 3: Migrace určitých prvků. Nebyla zjištěna žádná migrace uvedených kovů nad hranicí rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Všechny výrobky pro interiéry jsou tedy vhodné pro dětské hračky.

Zkušební norma DIN 53160 - Podle výsledků zkoušek nevykázaly zkušební pásy nanesené na různé dřevěné povrchy žádné viditelné zabarvení. Jsou tedy stálobarevné i při působení potu a slin.

Všechny produkty WOCA Denmark splňují směrnice EU stanovující limity pro emise VOC (těkavé organické látky).


« zpět
contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com