Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

Topinambury netdn - prodej hlz

Topinambury erstv netdn erven a bl hlzy mix na sadbu 1 kg 

Cena: K s DPH
Mnostv skladem:0

Sezna podzim 2021 ukonena. Dkujeme vem za kadoron pze ...

Topinambury erstv netdn erven a bl hlzy mix na sadbu 1 kg

Prodej pebytk netdnch hlz erstv vykopanch topinambur pro sadbu na svou zahradu. Topinambury nechvme v pd, aby nevyschly a kopeme je vdy jednou tdn (nedle) pouze na zklad objednvky a vzhledem k poas. K osobnmu vyzvednut nebo posln v zsilce kamkoli v R jsou vdy od pondl. Pokud mte v nkupnm koku i jin zbo, objednvka se me o to zpozdit. Hlzy jsou nepran. Vzhledem k obsaen hln, obdrte vdy nejmn 100 g navc ke kadmu kilogramu. Jakmile topinambury obdrte, vlote je ihned zpt do pdy, aby neseschly. 

Na jae se z hlzy zane plhat do vky cca 3-4 metry mal kmnek, kter postupn zesl a na stvol o prmru 2-4 cm. Rozpt dosplho stvolu s listy bv ve spodn sti nejmn 60 cm. Pod nm se v pd budou topinambury tvoit a rozmnoovat jako klasick brambory. Stvol je ideln jako vtrolam. Sadba topinambur je vhodn nkam ke zdi i na okraj pozemku, aby nestnila ostatnm plodinm a rostlinm. Z jedn hlzy se me v zvislosti na typu pdy a klimatickch podmnkch vytvoit 8-15 dalch hlz. Szejte od sebe vdy nejmn +/- 30 cm a do hloubky +/- 15-20 cm. Zhruba v polovin jna (rok od sadby) budou na konci topinambury lut kvst podobn jako slunenice, jen kvty jsou vrazn men a krtce pot budete moci sklzet vlastn rodu. Listy se daj k dalmu vyuit bu suit nebo je syrov konzumuj domc hospodsk zvata (krlci, kozy, ovce atp.) Hlzy v zemi pevaj i teploty pod bodem mrazu. Neuchovvejte hlzy v lednici nebo ve sklep, zde tzv. zgumovat i pesto, e jsou v chladu. V obdob sucha je vhodn zlivka. Dostatek vlhy m vliv na velikost hlz. Pdu ovem nepodmejte, hlzy by mohly zat naopak hnt! Nae hlzy pochzej z pd pod mikroregionln oblast atecko, okr. Louny.

A se vm topinambury na va zahrad rozmno, vytite si je a nechte si v pd sadbu pro dal rok - sadba mench kus (prmr pod 3 cm) nen vhodn. Uchovvejte je vdy pmo v pd. Topinambury nevyaduj dn chemick postiky, ani dn chemick hnojiva! Je to ekologick a energetick plodina. Chcete-li podpoit jejich rst, pouvejte vhradn vlastn kompost! Vdy si vykopejte jen tolik, kolik spotebujete. Zahradnien zdar :) 

Veobecn informace: Topinambury maj pzniv inky pro diabetiky. Neobsahuj krob jako klasick brambory. Konzumuj se ideln erstv a jsou vhodnou ingredienc do zeleninovch salt, kam je strouhme nahrubo.

Obr. Nepran topinambury nad 3 cm jsou vhodn na sadbu, vyitn, rytm pokozen i mal topinambury (pod 3 cm) jsou vhodn k pm konzumaci - ideln do lisu pro zskn vivn vy. ez topinamburem 5,5x7 cm.

Vyzvednut: Osobn odbr pi platb pedem na et v st nad Labem nebo zasln topinambur kamkoli v cel R v zsilce formou dobrky i platby pevodem.

 

 


« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com