Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

WOCA a RUBIO - ekologické čištění, údržba a péče o dřevo v interiérech a exteriérech -> Výrobky pro ošetření dřeva ve venkovních prostorách

Woca - venkovní barva bílá 2,5 litru 

Vaše cena: Kč s DPH
Běžná cena:1 903,00 Kč
Ušetříte - sleva:18.55% / 353,00 Kč
Množství skladem:0

Woca - venkovní barva bílá 2,5 litru

• Ochrana před povětrnostními vlivy a barva na venkovní dřevo
• Vhodná na nábytek, fasády, ploty apod.
• Obsahuje UV ochranu
• Na vodní bázi
• Spotřeba: 6-10 m2/litr

Venkovní barva WOCA je určena pro základní ošetření a údržbu venkovního nábytku, plotů, obkladů atd. vyrobených ze dřeva. Venkovní barva WOCA vytváří odolný povrch a chrání dřevo před zezelenáním a ztrátou barvy. Barva je vhodná jak pro nový, tak i pro již ošetřený nábytek. Nepoužívejte na podlahy.

Varianty: venkovní barvu WOCA nabízíme v baleních 2,5 litru ve čtyřech barvách (červená, bílá, šedá a černá).

woca venkovni barvy

Jak správně postupovat?

1) Nové dřevo i již ošetřované povrchy důkladnĕ vyčistĕte Exteriérovým čističem WOCA. Odstraňte uvolňující se části starého nátĕru. Poté nechte dřevo vyschnout, dokud nedosáhne maximální vlhkosti 15%. Je-li třeba, odstraňte pomocí skelného papíru se zrnitostí 120 odstávající vlákna. Pokud chcete dosáhnout hladkého povrchu, provádĕjte vyhlazení mezi nanesením jednotlivých vrstev. Nepoužívejte produkty na bázi silikonu.

2) Ošetření je třeba provést za suchého počasí. Vyvarujte se přímého slunečního záření a vysokých teplot. Před použitím barvu důkladnĕ promíchejte. Před ošetřením měkkého dřeva, vysoce absorpčních povrchů nebo povrchu poškozených povĕtrnostními vlivy doporučujeme nejprve nanést Venkovní barvu WOCA zředĕnou max. 20% podílem vody nebo použít WOCA venkovní základ. Tímto dosáhnete optimalizace absorpčních vlastností a přilnavosti dreva.

3) Nanášejte barvu v rovnomĕrné vrstvĕ pomocí štĕtce nebo lakýrnického válečku. Další vrstvu lze nanášet po vysychání po dobu 4 hodin při teplotĕ 20°C. Bĕhem této doby nesmí být dřevo vystaveno působení vody. Pro nanesení druhé vrstvy použijte neředĕnou barvu, abyste dosáhli maximální kryvosti. Materiál je suchý na dotek po cca 6 hodinách a zcela suchý po 24 hodinách.

4) OŠETŘOVÁNÍ: Ošetřené povrchy alespoň jednou za rok zkontrolujte a jakékoli poškození opravte, a to stejným způsobem jako se provádí základní ošetření. Vzhledem k velmi dobré kryvosti barvy je možné provádĕt lokální opravy na malých plochách. Připravte si o nĕco vĕtší plochu, než je poškozená plocha, a rozetřete štĕtcem poslední nátĕr přes okraj poškozeného místa tak, aby nebyl viditelný barevný přechod a aby se poškozené místo sjednotilo s okolím. Ušpinĕné povrchy lehce vyčistĕte mĕkkým kartáčkem. Umyjte vodou, případnĕ vodou s přídavkem Exteriérového čističe WOCA. Všímejte si prasklin v nátĕru – pokud byste nĕjaké odhalili, opravte je tak, jak je popsáno v bodu A.

Výrobky pro péči o dřevo WOCA se zkouší v laboratořích v Ústavu pro stavební biologii v Rosenheimu (IBR), který je doporučil z hlediska ekologie bydlení. Ověřuje se účinek na lidské zdraví a na životní prostředí pomocí výrobních procesů a výrobků, které se používají ke stavbě, zařizování a bydlení.

Společnost WoodCare Denmark je cerfifikována podle následujících standardů:

ISO 9001: 2000 Mezinárodní standard pro kontrolu kvality
ISO 14001: 2004 Mezinárodní standard pro systém environmentálního managementu

Systém kvality a řízení vlivů na životní prostředí zajišťuje, že prodej, nákup a vývoj výrobků i výroba probíhají podle stanovených postupů a instrukcí, které jsou známy všem pracovníkům. ISO 9001 zajišťuje, že je splněna stanovená kvalita postupů i výrobků, a tak vznikají výrobky stejnorodé kvality. ISO 14001 zohledňuje všechny aspekty životního prostředí jak ve výběru surovin, v interním životním prostředí, tak i při manipulaci s odpadem.

U výrobku byla testována migrace kovů (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzorků podle normy EN 71 1995 Bezpečnost hraček část 3: Migrace určitých prvků. Nebyla zjištěna žádná migrace uvedených kovů nad hranicí rozpoznatelnosti (10 - 50 ppm). Všechny výrobky pro interiéry jsou tedy vhodné pro dětské hračky.

Zkušební norma DIN 53160 - Podle výsledků zkoušek nevykázaly zkušební pásy nanesené na různé dřevěné povrchy žádné viditelné zabarvení. Jsou tedy stálobarevné i při působení potu a slin.

Všechny produkty WOCA Denmark splňují směrnice EU stanovující limity pro emise VOC (těkavé organické látky).


« zpět
contents ©2021 www.bionebe.cz | Standa-David.com